مدرسه مذاکره و زبان بدن

انتشارات، رسانه و کتاب
  • ترجمه جدیدترین کتاب زبان بدن سال ۲۰۱۶ توسط پویا ودایع:

    کتاب (تن گفت) در حوزه‌ی زبان بدن ترجمه شد

    کتاب حاضر یکی از جدیدترین آثار در زمینه زبان بدن است که در سال2016 نوشته و منتشر شده است. ویژگی‌ای که این ترجمه را ر ...

  • با بیش از 5000 نفر شنونده دراصفهان

    رکورد سخنرانی درایران شکسته می شود

    بزرگترین همایش تاریخ ایران 24 تیرماه در اصفهان رقم خواهد خورد. امیرمهدی سادات اعلایی سخنران جوان و پرقدرت این همایش ...