فرایندگستران

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
 • مدیریت فرآیند کسب و کار به چه ابزاری نیاز دارد

  15 مهارت برای موفقیت در پروژه های BPM

  موسسه گارتنر 15 مهارت اساسی را برای کسب موفقیت در پروژه های BPM یا مدیریت فرآیند مطرح کرده است. این مهارت‌ها در 3 دس ...

 • راهی برای کاهش هزینه پروژه ها

  چرا BPMS متن باز بهترین گزینه است

  با توجه به اینکه گزینه های بکارگیری سیستم های BPMS یا مدیریت فرایند کسب و کار در کشور ما چندان بالا نبوده سیستم های ...

 • مدیریت فرایند کسب و کار برای کاهش هزینه ها

  BPMS چه کاری برای کسب و کار ها می کند

  به صورت خلاصه هدف اصلی از ارائه بسته های نرم افزار BPMS غلبه برجابه جایی های نیروی انسانی، کاهش هزینه ها و زمان آموز ...

 • سازمان های دولتی دوره های مدیریت فرآیند بیاموزند

  الزام سازمان‌های دولتی برای دوره ‌BPM

  آموزش پیش از شروع پروژه هایی از قبیل BPM و استقرار BPMS نگاه صحیح را به سازمان ترزیق و یکی از بزرگترین ریسک‌­های این ...

 • مدیریت فرایند کسب و کار یک مزیت رقابتی است

  بکارگیری BPM در اپراتورهای مخابراتی

  اپراتورهای مخابراتی با چالش‌های بزرگی از جنبه تغییر انتظارات مشتریان و تهدیدات از جانب رقبای OTT مواجهند. بکارگیری ...

 • با الکترونیکی کردن فرایندها

  سودآوری سازمان خود را افزایش دهیم

  یکی از روش های بسیار موثر جهت انجام سریعتر فعالیت ها مکانیزه یا الکترونیکی کردن آنهاست به گونه ای که از بسیاری اتلاف ...

 • معرفی 10 BPMS متن باز برتر دنیا

  با ظهور سیستم های متن باز در حوزه های مختلف، حوزه BPMS نیز از این قاعده مسثتنی نبوده و طی سال های اخیر ابزارهای متن ...

 • معرفی ابزار BPMS یا گردش کار شرکت گوگل

  کارتابل کاری خود را اینترنتی ببینید

  شرکت گوگل از محصول گردش کار یا BPMS خود رونمایی کرده است به این صورت که پس از ساخت فرایند در بستر اینترنت، کاربران د ...