سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

سایر فعالیت‌های خدماتی