رصد بازار فناوری های نوین

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی