شتابدهنده کسب و کار فردوسی

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • آغاز فراخوان پنجمین دوره کشف شتابدهنده فردوسی

    سفر به مرز و بوم ناب

    دوره کشف شتابدهنده فردوسی فرصتی است تا استارتاپ های پذیرفته شده مدل کسب و کار خود را اعتبارسنجی کنند، به تست بازار ب ...