شتابدهنده کسب و کار فردوسی

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • آغاز فراخوان پذیرش در ششمین دور‌ه‌ی کشف شتابدهنده فردوسی

    مارکوپولو، تاجری در صنعت محتوا

    ششمین دوره کشف شتابدهنده فردوسی از ابتدای مهر ماه آغاز خواهد شد. استارت‌آپ‌های پذیرفته شده در این دوره، مدل کسب و کا ...

  • آغاز فراخوان پنجمین دوره کشف شتابدهنده فردوسی

    سفر به مرز و بوم ناب

    دوره کشف شتابدهنده فردوسی فرصتی است تا استارتاپ های پذیرفته شده مدل کسب و کار خود را اعتبارسنجی کنند، به تست بازار ب ...