اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13930611840031

با موافقت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل

اخذ مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

کد: 13930611840031

http://bit.ly/1sWKp0B

، تهران , (اخبار رسمی): شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد موسوم به (ECOSOC) با پذیرش درخواست مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد ایران، به این سازمان «مردم نهاد» مقام مشورتی اعطا کرد.

اخذ مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

دارندگان مقام مشورتی می توانند از دبیرکل سازمان ملل متحد برای در دستور کار قرار دادن موضوعات مرتبط و مورد علاقه سازمان های غیر دولتی برای جلسات شورا درخواست و بیانیه کتبی یا شفاهی خود را در شورا اقتصادی و اجتماعی مطرح کنند.

به گزارش روابط عمومی خیریه رعد؛ در پی مکاتبات و ارسال مستندات فعالیت های آموزشی، توانبخشی و کارآفرینی این موسسه در خصوص افراد معلول و پس از بررسی چند ماهه، شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان(به عنوان یکی از ارکان پنج گانه سازمان ملل متحد)، موافقت خود را با واگذاری مقام ویژه مشورتی به موسسه رعد اعلام کرد.

دارندگان مقام مشورتی، طبق قطعنامه شماره 1996/31 موظفند هر 4 سال یک بار، گزارشی از فعالیت های سازمانی در حمایت از شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان ملل متحد تنظیم و ارایه دهند.

دارندگان مقام مشورتی، در صورت کوتاهی در ارائه گزارش، با تعلیق جایگاه مشورتی به مدت یک سال مواجه خواهند شد که در این مدت بایستی گزارش جبرانی مورد قبول ارایه کنند در غیر این صورت مقام مشورتی پس گرفته خواهد شد.

از آنجا که سازمان های مردم نهاد دارنده مقام ویژه مشورتی بخشی از سازمان ملل متحد محسوب نمی شوند، استفاده از لوگو، سربرگ، کارت ویزیت، و بنر آن سازمان ممنوع است و سازمان های دارنده مقام مشورتی تنها اجازه دارند زیر نام سازمان متبوع خود از عبارت «جایگاه مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» با ذکر تاریخ دریافت عنوان، استفاده کنند.

دارندگان مقام مشورتی می توانند از دبیرکل سازمان ملل متحد برای در دستور کار قرار دادن موضوعات مرتبط و مورد علاقه سازمان های غیر دولتی برای جلسات شورا درخواست و بیانیه کتبی یا شفاهی خود را در شورا اقتصادی و اجتماعی مطرح کنند.

به نظر می رسد مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد می تواند با ظرفیت پدید آمده بتواند در مسیر توانمندسازی افراد دارای معلولیت به ویژه جامعه معلولان کشور گام های مؤثری بردارد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

آموزشی نیکوکاری رعد

مجتمع آموزشی نیکو کاری رعد در سال 1363 با هدف ارائه آموزشی و حمایتی به معلولین جسمی - حرکتی به عنوان یک سازمان غیر دولتی تاسیس شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کارآفرینی و استارتاپ