اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139307271820053

از سوی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی

مزایده مدیریت بهره برداری هفت بنای تاریخی

کد: 139307271820053

http://goo.gl/ZCUQgb

، تهران , (اخبار رسمی): مدیر عامل صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی اعلام کرد: هفت مزایده واگذاری اماکن تاریخی در قالب تشریفات قانونی برای سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری توسط صندوق احیا انجام شد.

حق مدیریت بهره برداری هفت بنای تاریخی به مزایده گذاشته شد

حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده که بایستی توسط بخش خصوصی در این هفت بنا در طول مدت تا سه سال آینده هزینه شود بالغ بر 12 میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیا، مهندس ایروانی افزود: موضوع این هفت مزایده به این شرح بوده است:

  • کاروانسرای پیام مرند به مساحت عرصه 4800 متر مربع واعیانی 4000مترمربع مربوط به دوره صفویه.
  • کاروانسرای دودهک سلفچگان به مساحت 3057 متر مربع مربوط به دوره صفویه.
  • کاروانسرای شاه عباسی دامغان به مساحت عرصه 3800 متر مربع و اعیانی 2340 متر مربع مربوط به دوره صفویه.
  • کاروانسرای گبرآباد قمصر به مساحت 3250 متر مربع مربوط به دوره صفویه.
  • کاروانسرای گز به مساحت 8000 متر مربع مربوطه به دوره صفویه.
  • کاروانسرای لات رشت با مساحت 2550 متر مربع مربوط به دوره قاجاریه.
  • بنای تاریخی هتل لاله یزد (خانه گلشن) با مساحت 4100متر مربع مربوط به دوره قاجاریه.

وی خاطرنشان کرد: کاربری های این هفت بنا «مجتمع خدمات رفاهی بین راهی»، «فرهنگی، خدماتی، پذیرایی» ، «خدماتی، پذیرایی و بازارچه صنایع دستی» و «اقامتی-پذیرایی» بوده که با طی فرایند حقوقی، فنی، تعیین کاربری و مطالعات توجیه اقتصادی و در نهایت طی روند قانونی کارشناسی رسمی برای واگذاری در قالب تشریفات قانونی مهیا شده است.

ایروانی همچنین افزود: در اسناد ارائه شده شرایط مساعد و متناسبی از جمله راهبری ها و چارچوبهای عملیات تکمیلی مرمت و آماده سازی احیاء، شرایط مالی و اقتصادی و شرایط زمانی مناسب، زمینه ساز ورود سرمایه گذاران اهل را فراهم آورده و به طور قطع اقتصاد مرتبط با احیا این هفت بنا ضمن حفاظت پایدار آن تضمین خواهدبود.

وی همچنین گفت: احراز صلاحیت متقاضیان به لحاظ اهلیت ارجح بر شرایط مالی پیشنهادی ایشان خواهد بود.

مدیرعامل صندوق احیا اضافه کرد: مطابق با نظر ریاست سازمان، ادارات کل استان ها که فرآیند فوق با هماهنگی و همکاری ایشان صورت گرفته است وظیفه جدی و پراهمیتی در خصوص معرفی و اطلاع رسانی این فرایند قانونی و مزایده مربوطه داشته و رمز موفقیت این اقدام و نتیجه بخش بودن واگذاری به سرمایه گذاران اهل و حضور ایشان در این تشریفات، وابستگی قابل توجهی به فعالیتهای ترویجی ایشان خواهد داشت.

لازم به توضیح است حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده که بایستی توسط بخش خصوصی در این هفت بنا در طول مدت تا سه سال آینده هزینه شود بالغ بر 12 میلیارد تومان خواهد بود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی موسسه ای غیرانتفاعی و وابسته به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

گردشگری و میراث فرهنگی