اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139308072000053

در پی عدم استقبال قابل قبول جامعه، صندوق احیا برگزار می‌کند

نشست نقد احیای اماکن تاریخی

کد: 139308072000053

https://goo.gl/Xcu6TS

، تهران , (اخبار رسمی): ماه آتی نشستی تخصصی با موضوع نقد احیا اماکن تاریخی و عملکرد صندوق احیا برگزار می شود.

صندوق احیا نشست تخصصی نقد احیای اماکن تاریخی و عملکردصندوق احیا برگزار می کند

به گزارش روابط عمومی صندوق احیا، در پی برگزاری نخستین همایش ملی شناخت و معرفی مزیتها و ظرفیتهای احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در سال 1388 و گذشت حدود پنج سال از شکل گیری تجربیات گوناگون در این حوزه ، صندوق احیا در نظر دارد در ماه آتی نشستی تخصصی با موضوع نقد احیا اماکن تاریخی و عملکرد صندوق احیا را برگزار کند.

 ایروانی بدنبال اعلام این خبربا برشمردن ثمرات حاصل از شکل گیری، تحقق و نهادینه شدن امر احیا در سراسر کشور و تاکید بر چالشهای گوناگون موجود در این حوزه از همه کارشناسان، صاحبنظران، دست اندرکاران بخش خصوصی در حوزه های مختلف و مشاغل احیا ، سرمایه گذاران، بهره برداران، احیاگران و کلیه موسسات آموزشی و دستگاههای ذیربط و ذینفعان دعوت بعمل می آورد تا ضمن شرکت در این نشست به ارائه دیدگاههای خویش جهت پیشبرد هرچه موثرتر امر احیا در کشور بپردازند.

وی افزود : در این نشست تخصصی مسایلی مرتبط با حوزه های مدیریتی و حقوقی، سرمایه گذاری و اقتصادی و همچنین علمی و فنی در زمینه احیا مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

ایروانی تاکید کرد: چالش و پرسش کلان حوزه احیا این است که علیرغم وجود فرصتهای بیشمار احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی در این سرزمین و با وجود جامعه علمی توانمند و راهکارهای قانونی موجود، علل اصلی عدم استقبال قابل قبول جامعه از مقوله احیا چیست؟

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی موسسه ای غیرانتفاعی و وابسته به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

گردشگری و میراث فرهنگی