اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139311293800053

برگزاری مزایده واگذاری حق مدیریت بهره برداری هفت بنای تاریخی

کد: 139311293800053

http://bit.ly/1DCIZQq

، تهران , (اخبار رسمی): هفت مزایده واگذاری اماکن تاریخی در قالب تشریفات قانونی برای سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری توسط صندوق احیاء مورد اقدام قرارگرفت.

هفت مزایده واگذاری اماکن تاریخی در قالب تشریفات قانونی برای سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری توسط صندوق احیاء مورد اقدام قرارگرفت.

احسان ایروانی، مدیرعامل صندوق احیا موضوع این هفت مزایده را کاروانسرای آوه در استان مرکزی مربوط به دوره صفویه، حمام محله حاجی در استان همدان مربوط به دوره قاجاریه، حمام قلعه در استان همدان مربوط به دوره قاجاریه، خانه فیض مهدوی در استان کرمانشاه مربوط به دوره قاجاریه، خانه کلانتر در استان سمنان مربوط به دوره قاجاریه، کاروانسرای کوهاب در استان اصفهان مربوط به دوره صفویه و خانه یزدان پناه در استان قم مربوط به دوره قاجاریه اعلام کرد.

وی همچنین گفت: «کاربری های این هفت بنا مجتمع خدمات، رفاهی، بین راهی و  فرهنگی، خدماتی، پذیرایی بوده که با طی فرایند حقوقی، فنی، تعیین کاربری و مطالعات توجیه اقتصادی و در نهایت طی روند قانونی کارشناسی رسمی برای واگذاری در قالب تشریفات قانونی مهیا شده است.»

ایروانی اضافه کرد: «در اسناد ارائه شده شرایط مساعد و متناسبی از جمله راهبری ها و چارچوبهای عملیات تکمیلی مرمت و آماده سازی احیاء، شرایط مالی و اقتصادی و شرایط زمانی مناسب، زمینه ساز ورود سرمایه گذاران اهل را فراهم آورده و به طور قطع اقتصاد مرتبط با احیا این هفت بنا ضمن حفاظت پایدار آن تضمین خواهدبود.»

به گفته وی، احراز صلاحیت متقاضیان به لحاظ اهلیت ارجح بر شرایط مالی پیشنهادی ایشان خواهد بود.

مدیرعامل صندوق احیا تصریح کرد: «مطابق با نظر سازمان، ادارات کل استان ها که فرآیند فوق با هماهنگی و همکاری ایشان صورت گرفته است وظیفه جدی و پراهمیتی در خصوص معرفی و اطلاع رسانی این فرایند قانونی و مزایده مربوطه داشته و رمز موفقیت این اقدام و نتیجه بخش بودن واگذاری به سرمایه گذاران اهل و حضور آن ها در این تشریفات، وابستگی قابل توجهی به فعالیتهای ترویجی شان خواهد داشت.»

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی موسسه ای غیرانتفاعی و وابسته به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
لینک مرتبط:
http://chre.ir/
وبسایت رسمی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
منتشر شده در سرویس:

کارآفرینی و استارتاپ