اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395030556245323

بازاریابی وفاداری چگونه کار می‌کند؟

کد: 1395030556245323

https://goo.gl/cd4mFF

، تهران , (اخبار رسمی): وفاداری مشتری و تکرار خرید از مهم ترین شاخص های رونق هر کسب و کار است. سهم 80درصدی مشتریان وفادار در سود کسب و کارها، بیانگر اهمیت این مطلب است.

چگونه مشتری وفادار بسازیم؟

بازاریابی وفاداری با انتخاب مشتریان جاری به عنوان جامعه هدف، بازگرداندن مجدد این مشتریان را هدف قرار می‌دهد.

بازاریابی  وفاداری، استراتژی خود را بر بازگشت مشتریان جاری کسب‌و‌کار قرار می‌دهد. مشتری جاری نه به معنای مشتری موجود یا بالقوه، بلکه به معنای مشتری است که در حال حاضر  چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی، مشغول خرید یا بازدید است. بازاریابی وفاداری با انتخاب مشتریان جاری به عنوان جامعه هدف، بازگرداندن مجدد این مشتریان را هدف قرار می‌دهد. بازاریابی وفاداری اشاره به ایجاد نوعی اعتماد در بین مشتریان دائمی، به واسطه تخصیص پاداش به آنها در ازای انجام تجارت مستمر با یک شرکت است.

دلیل انتخاب مشتریان جاری در بازاریابی وفاداری، دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به این مشتریان است. به همین دلیل در این نوع بازاریابی با انتخاب یک برنامه وفاداری مناسب می‌توان با کمترین هزینه، بیشترین اثربخشی را بدست آورد. به عبارت دیگر احتمال بازگشت یک مشتری جاری تحت تاثیر بازاریابی وفاداری، بسیار بیشتر از احتمال ورود یک مشتری بالفعل یا بالقوه به کسب و کار در اثر سایر روش‌های بازاریابی می‌باشد.

80 درصد از تمام فعالیت‌های تجاری بسیاری از شرکت‌ها را تعامل با 20درصد از مشتریان پایه و دائمی آن‌ها تشکیل می‌دهد.البته نباید اینگونه برداشت کرد که در بازاریابی وفاداری هیچ طرح و نقشه‌ای برای بازگرداندن مشتریان قبلی یا جذب مشتریان جدید وجود ندارد، بلکه در بازاریابی وفاداری با تعریف پیشنهادها و هدایای جذاب برای مشتریان وفادار، نه تنها جذب مشتریان جدید بسیار راحت‌تر اتفاق می‌افتد، بلکه مشتریان وفادار حاصل از این نوع بازاریابی به عنوان مروج و مبلغ کسب و کار نقش بسیار پررنگی را در  بازاریابی دهان به دهان بازی می‌کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بلفی

اگر در فکر رونق کسب و کار خود هستید ، برنامه وفاداری مشتریان کسب و کارتان را همین امروز راه اندازی کنید.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]