اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395041261395512

مهدیان سرپرست بانک توسعه تعاون شد

کد: 1395041261395512

http://j.mp/297sZdE

، تهران , (اخبار رسمی): حجت الله مهدیان پس از انتصاب محمدعلی سهمانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران به سمت سرپرستی بانک توسعه تعاون انتخاب شد

شعبه بانک توسعه تعاون

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت الله مهدیان عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون دارای  ساله ا تجربه در سیستم بانکی کشور می باشد و قبل از ورود به بانک توسعه تعاون درسمت  مدیریت امورمالی بانک مسکن  خدمت رسانی  می کرد؛ امروز به عنوان سرپرست بانک توسعه تعاون انتخاب شد .

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک توسعه تعاون

تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه