اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395041261584750

با امضای وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت

تصویب نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

کد: 1395041261584750

http://j.mp/29hYJkc

، تهران , (اخبار رسمی): وزیر راه و شهرسازی، نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را در 3 فصل شامل تعاریف، مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی و شیوه احراز نقض نظام‌نامه ابلاغ کرد.

تصویب نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

به گزارش اخبار رسمی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان در سه فصلِ تعاریف شامل اصول اخلاق حرفه‌ای، رفتار حرفه‌ای و عرف پذیرفته شده مهندسی، مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در برگیرنده موضوعات رفتار عمومی، رفتار با کارفرمایان، طرف‌های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار و در نهایت شیوه احراز نقض نظامنامه تصویب و ابلاغ شد.

درمقدمه متن نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان که به امضای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم رسیده آمده است: در اجرای ماده 2 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این نظام‌نامه در چارچوب اصول اخلاق حرفه ای ، در سه فصل به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌شود. رعایت و اجرای این نظامنامه توسط مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌های مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 الزامی است.

در بخش نخست این نظامنامه تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در نظام نامه در سه عنوان کلی اصول اخلاق حرفه ای در 5 بند، رفتار حرفه ای و عرف پذیرفته شده مهندسی تشریح شده است. در فصل دوم مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان شامل رفتار عمومی در 17 بند، رفتار کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام در 15 بند و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار نیز در 6 بند آمده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت راه و شهرسازی

در تاریخ 31 خرداد 1390 وزارت راه و شهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی وسپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل و مقرر گردید همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه وشهرسازی منتقل گردد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

مسکن و ساختمان