اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395051275425362

اطلاعیه بانک ملت در مورد اخبار منتشره

رستگار همچنان عضو هیات مدیره است

کد: 1395051275425362

https://goo.gl/oWXfcO

، تهران , (اخبار رسمی): پیرو خبر مندرج در برخی از رسانه ها در خصوص انتصاب علی رستگار به عنوان عضو جدید هیات مدیره بانک ملت ، این بانک توضیحاتی را ارایه کرد.

هیات مدیره بانک ملت

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از بانک ملت، علی رستگار در سال 92 با حکم صادره از سوی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام) بعنوان نماینده این شرکت در هیات مدیره بانک ملت منصوب شده است.

بدیهی است در صورت معرفی نماینده ای دیگر از سوی شرکت صبا تامین مراتب در مجمع عادی بطور فوق العاده مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

بر این اساس، باتوجه به اینکه انتصاب و تغییر هریک از اعضای هیات مدیره، باید از سوی سهامداران انجام و طی مراحل قانونی و در مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده به عنوان نمایندگان جدید شرکت در هیات مدیره بانک منصوب شوند بدیهی است تازمان معرفی نماینده جدید، آقای علی رستگار همچنان عضو هیات مدیره این بانک خواهد بود.

در عین حال خاطرنشان می شود که نامبرده در هیچ یک از مقاطع یاد شده، نماینده دولت در هیات مدیره بانک ملت نبوده است. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک ملت

بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر 1359 تشکیل و با شماره 38077 در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغازشد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه