کد: 1395052789585689

در نمایشگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه می شود

معرفی دستاوردهای ستاد زیست فناوری و نانو

کد: 1395052789585689

http://goo.gl/8hIEqY

، تهران , (اخبار رسمی): دبیرستادتوسعه زیست فناوری معاونت علمی ازبرگزاری نمایشگاهی درسازمان مدیریت و برنامه ریزی با هدف ارائه دستاوردهای ستادتوسعه زیست فناوری و ستاد توسعه نانو باهدف ارائه آخرین دستاوردهای این دو ستادخبر داد.

معرفی دستاوردهای ستاد زیست فناوری و نانو

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: از 30 مرداد تا سوم شهریورماه سال جاری نمایشگاه دستاوردهای حوزه ستاد زیست فناوری و ستاد نانوی معاونت علمی در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردهای این دو حوزه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارائه گزارشی از نحوه هزینه بودجه های دریافتی در توسعه فناوری بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی است تا در صورت لزوم بودجه های بیشتری در این حوزه تزریق شود.

به گفته قانعی، این نمایشگاه ها به صورت دوره ای و برای دستگاه های فعال در حوزه توسعه فناوری برگزار می شود و هفته گذشته نیز نمایشگاهی از دستاوردهای مجموعه های جهاد دانشگاهی برگزار شد.

وی تصریح کرد: نمایشگاه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی شنبه هفته آینده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازگشایی شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف