کد: 1395060296925689

با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی صورت گرفت

افتتاح نخستین مدرسه تابستانی سلول‌های بنیادی

کد: 1395060296925689

http://goo.gl/wuzzrk

، تهران , (اخبار رسمی): اولین مدرسه تابستانی دانشجویی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت پنج روز افتتاح شد.

افتتاح نخستین مدرسه تابستانی سلول‌های بنیادی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اولین مدرسه تابستانی دانشجویی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور امیر علی حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول‌های بنیادی معاونت و جمعی از مسئولین به مدت پنج روز افتتاح شد. در این مدرسه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و چهار کارگاه علمی برگزار خواهد شد و برای هر جلسه مسابقه‌ای متناسب با مطالب ارائه شده بین شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود.

امیر علی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، در افتتاحیه این مدرسه از اهمیت رابطه علم و تبدیل علم به ثروت سخن گفت و افزود: در دنیای امروز علمی پیشرفت خواهد کرد که به تولید ثروت منتهی شود و می بایست در حوزه علومی سرمایه گذاری داشته باشیم که فاصله این علوم در داخل کشور با دنیا کم است که از جمله مهم ترین این علوم می توان به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی اشاره کرد. 

وی در این خصوص افزود: در کشور مقالات بسیاری در این زمینه تهیه شده است که این مقالات باید به محصول ختم شود.

توسعه دانش سلول‌های بنیادی و کارآزمایی بالینی را شاهد هستیم 

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی با بیان اینکه بازار حوزه سلول های بنیادی در دنیا در حال رشد است و در کشور، دانش سلول های بنیادی و کارآزمایی بالینی به خوبی پایه گذاری شده است بیان کرد:  در حال حاضر در فاز تبدیل و ترجمه دانش سلول‌های بنیادی به حوزه بالینی هستیم و برای اینکه این امر محقق شود در ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در  3 حوزه توسعه منابع انسانی، تجاری سازی و بازار و ارائه خدمات سلولی مشغول برنامه ریزی هستیم.

حمیدیه از تشکیل شورای عالی سلول‌های بنیادی در استان های مختلف کشور خبر داد و افزود: این امر جهت هم افزایی و مشارکت دانشگاه های کشور تشکیل یافته است.

وی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بسته تحول آموزشی این دانشگاه، آموزش این حوزه نوین  در کنار سایر دروس به پزشکان نسل آینده بسیار مهم و کارآمد کارآمد خواهد بود و افراد به گونه ای متفاوت تعلیم خواهند دید. 

در خاتمه مراسم افتتاحیه دکتر پیوندی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: می بایست در جهت گسترش این علم نوین تلاش نمود و توسعه علوم و فنون جدید نقش کلیدی و راهبردی در پیشبرد این علم دارد و در این حیطه تلاش جدی در جهت درمان بیماری های و کاهش هزینه ها انجام دهیم.

وی حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این حوزه را بسیار مثبت ارزیابی نمود و گفت: گسترش این فنون در دانشگاه ها موجب رشد این علم خواهد شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
منتشر شده در سرویس های:

علم و آموزش | بهداشت و درمان