کد: 13950610107605689

رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی اعلام کرد

ساماندهی شبکه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی و زیستی

کد: 13950610107605689

http://goo.gl/CAQnZI

، تهران , (اخبار رسمی): رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از ساماندهی شبکه های اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور خبر داد.

ساماندهی شبکه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی و زیستی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهزاد سرخی، رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: یکی از اهداف تعیین شده در کارگروه ذخایر ژنتیکی ستاد، ساماندهی و نظم دادن به شبکه های اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی است.

وی افزود: با توجه به اینکه شبکه های مختلفی در زمینه اطلاعات ذخایر ژنتیکی در کشور وجود دارد، قصد داریم این شبکه ها را ساماندهی کرده و اطلاعات درستی در این زمینه ارائه کنیم.
به گفته سرخی، کسب و ارائه اطلاعات درست در این زمینه در شناسایی، حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی مفید است و می تواند در این زمینه کمک بزرگی به نهادهای ذیربط کند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف