کد: 13950610107825689

با حمایت ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی انجام می شود

حمایت‌ فناورانه از اساتید برجسته خارجی

کد: 13950610107825689

http://goo.gl/zhL37f

، تهران , (اخبار رسمی): با هدف توسعه فناوری‌های دریایی و پیشبرد نقشه راه فناوری‌های دریایی از سفر اساتید برجسته خارجی در این حوزه حمایت می‌شود.

حمایت‌فناورانه از اساتید برجسته خارجی

به گزارش اخباررسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی با هدف توسعه فناوری‌های دریایی و پیشبرد نقشه راه فناوری‌های دریایی از سفر اساتید برجسته خارجی در این حوزه به منظور ارائه سخنرانی، برگزاری کارگاه آموزشی و شرکت در همایش‌های علمی (ملی و بین‌المللی داخل کشور) حمایت می‌کند. 

بر اساس این گزارش، یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور باید به عنوان میزبان از طرف مؤسسه متبوع به ستاد معرفی شود. فرد میزبان بایستی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه در گروه‌ها یا دانشکده‌های دریایی بوده و در کمیته‌های نقشه راه فناوری‌های دریایی عضویت داشته باشد.

گفتنی است، استاد برجسته خارجی، کسی است که مقیم خارج کشور بوده و دارای حداقل 20 H-index= بر مبنای بانک اطلاعاتی Scopus  ‌باشد. در موارد خاص با بررسی کمیته تخصصی ستاد این معیار می‌تواند تغییر کند.

نحوه ارائه درخواست حمایت

فرد میزبان بایستی درخواست حمایتی خود را در قالب یک پروپوزال در چارچوب پیشنهادی ستاد تهیه و حداقل 3 ماه قبل از انجام سفر استاد مدعو به ستاد ارسال کند. 

پروپوزال‌های رسیده براساس اولویت‌های آموزشی و پژوهشی ستاد، کیفیت پرونده علمی استاد مدعو و محتویات پروپوزال دریافتی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه ارزیابی آن به اطلاع متقاضی خواهد رسید. مبلغ حمایت پس از انجام سفر و ارائه گزارشات و مستندات مربوطه توسط فرد میزبان، در وجه ایشان پرداخت خواهد شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش