کد: 13950611109674769

توسط شرکت بیمه پاسارگاد

بالاترین رتبه سطح رضایت مندی مشتریان کسب شد

کد: 13950611109674769

http://goo.gl/6kr9rv

، تهران ، (اخبار رسمی): سطح رضایت مندی مشتریان از "شرکت بیمه پاسارگاد" در بالاترین رتبه قرار گرفت.

مشتری مداری

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بیمه پاسارگاد؛ در جهت اجرای برنامه های راهبردی بیمه مرکزی برای دست یابی به دو هدف عمده «تهیه و تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه در جهت افزایش فروش بیمه نامه های اختیاری» و همچنین« تعیین سنجش سطح رضایت مشتریان از شرکت های بیمه و استفاده از نتایج آن در جهت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آتی بیمه مرکزی» جلسه ای در شورای مدیران بیمه مرکزی و با حضور مدیران کل،مشاوران و معاونین بیمه مرکزی تشکیل شده است که در این جلسه نتیجه مطالعات مشابه در سال 1391 و به منظور حفظ قابلیت مقایسه نتایج طرح با مطالعه قبلی مبنا قرار گرفته و روزآمد شده است .

میانگین کلی رضایت مندی در بین شرکت های بیمه برابر با میانگین 3/93 بوده است . در حالی که میانگین وزنی هز یک از شرکت های بیمه بر مبنای سهم بازار حق بیمه تولیدی آن ها برابر میانگین 3/8 بوده است . مقایسه نتایج به دست آمده در مطالعه سال 93 بیانگر آن است که میزان رضایت مندی مشتریان از صنعت بیمه به نحو ملموسی افزایش یافته است .

نتایج این طرح نشان داده است که میانگین رضایت مندی مشتریان صنعت بیمه در سال 1393 به میزان 3/93 بوده که در قیاس با میانگین رضایت مندی در سال 1391 که برابر با 3/61 بوده است که این میزان رشد نشانگر آن است که میزان رضایت در بین مشتریان شرکت های بیمه افزایش یافته است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی ( به طور مستقیم و قبولی اتکائی ) توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس شد.

منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.