اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950613111604750

با حکم آخوندی صورت گرفت

دو انتصاب جدید در وزارت راه و شهرسازی

کد: 13950613111604750

http://goo.gl/9MsOaQ

، تهران , (اخبار رسمی): عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در احکام جداگانه مشاوران خود در دو حوزه تامین مالی بین‌المللی و امور نهادها و ابزارهای نوین مالی در‌ توسعه زیرساخت‌ها را منصوب کرد.

دو انتصاب جدید در وزارت راه و شهرسازی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در احکام جداگانه مشاوران خود در دو حوزه تامین مالی بین‌المللی و امور نهادها و ابزارهای نوین مالی در توسعه زیرساخت‌ها را منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

جناب آقای دکتر محسن بهرام‌گیری

باتوجه به دانش، تجربه و تخصص جنابعالی در حوزه مدیریت مالی، به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر در تامین مالی بین‌المللی منصوب می‌شوید.از خداوند متعال توفیق جنابعالی را خواهانم.

جناب آقای دکتر محمد فطانت

باتوجه به دانش، تجربه و تخصص جنابعالی در حوزه مدیریت مالی، به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر در امور نهادها و ابزارهای نوین مالی در توسعه زیرساخت‌ها منصوب می‌شوید.از خداوند متعال توفیق جنابعالی را خواهانم.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت راه و شهرسازی

در تاریخ 31 خرداد 1390 وزارت راه و شهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی وسپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل و مقرر گردید همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه وشهرسازی منتقل گردد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

مسکن و ساختمان