اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950617117765512

بانک توسعه تعاون ISO9001 دریافت کرد

ارتقا و اصلاح سیستم نظارتی و کنترلی بانکی

کد: 13950617117765512

http://goo.gl/1Fe2TM

، تهران , (اخبار رسمی): بانک توسعه تعاون ضمن ارتقاء و اصلاح سیستم های نظارتی و کنترلی خود موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO9001:2008 مدیریت کیفیت شد.

اصلاح سیستم بانکی

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، اختتامیه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در این بانک، با حضور حجت اله مهدیان سرپرست بانک، فتاحی عضو هیأت مدیره، شریفی مدیر امور طرح و برنامه، تیم ممیزی مدیریت کیفیت و نمایندگان واحدهای مختلف بانک برگزار شد.

این بانک به منظور پاسخگویی بیشتر به مشتریان، سهامداران و افزایش سلامت مالی و اداری، افزایش نظارت و کنترل‌های داخلی را در دستور قرار داده و در این راستا با ارتقاء،اصلاح ،ایجاد ساختار و فرایندهای مناسب توانسته است گواهی‌نامه مدیریت کیفیتISO9001:2008 را به خود اختصاص دهد، که این مهم با آموزش و بهبود مهارت‌های کارکنان، تغییر و اصلاح برخی از دستورالعمل ها و فرم ها در حوزه های مختلف، استانداردسازی و پیروی از اصول حرفه‌ای حاصل شده است.

شایان ذکر است این بانک در تمامی حوزه ها با پیاده سازی و استقرار شیوه های نوین براساس استانداردهای جهانی اقدام کرده و این گواهی نامه پس از بررسی یافته‌ها، شواهد، گزارش‌ها و تطابق فعالیت‌ها با استانداردها توسط شرکتTUVNORD به این بانک اعطاء شد.

گفتنی است بانک توسعه تعاون به عنوان جوان ترین بانک در کشور توانسته است موفق به اخذ این گواهینامه شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک توسعه تعاون

تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه