کد: 13950627128985689

در راستای برگزاری جشنواره "ملی دریا مسیر پیشرفت"

طرح های فناورانه دریایی حمایت می‌شود

کد: 13950627128985689

https://goo.gl/m925Ss

، تهران , (اخبار رسمی): با نزدیک شدن به دومین دوره از برگزاری جشنواره "ملی دریا مسیر پیشرفت" طرح ها و دست‌آوردهای فناورانه دریایی در 3 بخش شرکت‌های دانش‌بنیان ، سازمان‌ها و ارگانها دریایی و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دریایی بررسی خواهد شد.

طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه دریایی در 3 بخش مجزا حمایت می‌شوند

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخش مهمی از فعالیت‌های ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی توسعه فناوری‌های کلیدی دریایی است، این آیین‌نامه در جهت انتخاب طرح ها و دستاوردهای فناورانه برتر در حوزه صنایع دانش بنیان دریایی تدوین شده است. در این راستا شناسایی طرح‌ و دستاوردهای مناسب امری مهم است. بر طبق این آیین نامه، طرح های ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" در حوزه های مختلف صنایع دریایی دریافت و در نهایت در سه بخش شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی،  سازمان‌ها و ارگانهای دریایی همچنین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دریایی بررسی خواهند شد. 

روال اجرایی ارزیابی طرح‏ها و دستاوردها
بهنام رضایی دبیر کارگروه ترویج و آموزش ستاد دریایی معاونت علمی با اشاره به روال اجرایی ارزیابی طرح ها و دستاوردهای فناورانه دریایی گفت: برای ارزیابی و داوری در طرح‌های فناورانه ارسالی به دبیرخانه جشنواره، کمیته ای در جشنواره تشکیل شده و روند ارزیابی و داوری پیگیری خواهد شد.طرح‌های دریایی توسط کمیته پذیرش اولیه شده و برای ارزیابی تصمیم گیری خواهد شد. 
رضایی با بیان اینکه طرح می‌بایست در جهت توسعه فناوری¬های دریایی بوده و یا منجر به توسعه فناوری شود بیان کرد: ضمن آنکه طرح باید در اقتصاد و چشم انداز آتی قابل استفاده باشد می‌بایست با مدارک و مستناد کامل توجیه اقتصادی داشته باشد. 
دبیر کارگروه ترویج و آموزش ستاد دریایی معاونت علمی با تاکید بر اینکه بازار محصولات ارائه شده می‌بایست مشخص شده باشد بیان کرد: از سوی دیگر ملاک‌های ارزیابی محصولات و دستاوردهای دریایی اراده شده بر پایه دیدگاه فناورانه و  برطرف کردن نیازات دریایی کشور است که در نهایت  در 3 حوزه  به صورت مجزا داوری و ارزیابی خواهند شد و در هریک از بخش های فوق، سه طرح  و سه محصول برتر پس از داوری انتخاب خواهد شد.
لازم به ذکر است علاقه مندان میتوانند به منظور دریافت آیین نامه مربوطه به سایت ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش بنیان دریایی مراجعه کنند. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.