کد: 13950707142815689

با حمایت مرکز ملی فضایی ایران برگزار می شود

شـانزدهمین کنفرانس بین‌المللى انجمن هوافضاى ایران

کد: 13950707142815689

https://goo.gl/rNJerN

، تهران , (اخبار رسمی): شانزدهمین کنفرانس بین‌المللى انجمن هوافضاى ایران با حمایت مرکز ملی فضایی ایران سوم تا پنجم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

شـانزدهمین کنفرانس بین‌المللى انجمن هوافضاى ایران

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه‌هاى اخیر تحولات در عرصه هوافـــضا به یکى از مهمترین عوامل فناورانه در راهبردهاى جـــهانى تبـدیل شده اسـت، این مـهم به طــور قابل توجــهى در اســناد بالا دستى کشــور مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ریزى هدف مندى در این زمینه صــورت گرفته است.

محورهای شـــانزدهمین کنفرانس بین‌المللى انجمن هوافضاى ایران شامل بخش های ختلفی می شود که یکی از این محورها آیرودینامیک است که در این محور موضوعاتی نظیر مدیریت صنایع هوافضایى، دینامیک پرواز و کنترل، آیرودینامیک تحلیلى، آیرودینامیک تجربى، آیرودینامیک عددى، آیروآکوستیک و آیرودینامیک ریزپرنده ها در نظر گرفته شده است.
محور دیگر این کنفرانس پیشرانش است که این محور نیز شامل موضوعات دینامیک گازها، سوخت و احتراق، توربوماشین ها و سیستم هاى پیشرانش را در بر می گیرد، محو.ر بعدی این کنفرانس سازه هاى هوافضایى است که در بخش های مختلف مکانیک مواد، دینامیک سازه و ارتعاشات، خزش، خستگى و شکست، آزمایش‌هاى مخرب و غیرمخرب، تحلیل، طــراحى و بهینه ســـازى سازه‌هــا، روش‌هاى ساخت و مهندسى مواد هوافضایى برگزار می شود.

دینامیک پرواز و کنترل محور دیگر این کنفرانس است که شامل دینامیک، کنترل و پایدارى، هدایت و ناوبرى، شبیه سازى پرواز، آزمایشات پروازى، طراحى وسایل پرنده و اویونیک می شود، همچنین علوم و فناورى فضایى محور دیگری است که برای این کنفرانس تعیین شده و شامل بخش های مختلف طراحى سیستم هاى فضایى، فناورى هاى نوین فضایى، مدول‌ها و قطعات فضایى، دینامیک و کنترل فضاپیماها، ایستگاه‌ها و تجهیزات زمینى و استاندارد و تست ها می شود.
مدیریت صنایع هوافضایى آخرین محور تعیین شده برای کنفرانس بین‌المللى انجمن هوافضاى ایران مشخص شده که بخش های مختلفی نظیر مدیریت پروژه هاى هوافضایى، خدمات فرودگاهى، مراقبت پرواز، قوانین و حقوق هوایى و فضایى، خصوصى سازى و اقتصاد حمل و نقل هوایى، ایمنى پرواز، قابلیت اطمینان و مدیریت ریسک و آینده نگارى در هوافضا برای ان در نظر گرفته شد است.

نمایشگاه هاى تخصصى 
همــزمان با برگزارى کنفرانس نمــایشگاهى با شـرکت مراکز صنــعتى و آموزشى هوافضــایى کشـور بـرگزار
خواهد شد. لذا، از هـمه مراکز علاقمند به برپایى غرفه دعوت مى شود که فـرم ثبت نام را همراه با مشخصات
غرفـه مورد نظر حداکثر تا تاریخ پانزدهم آبـان ماه از طریق پایگاه اینترنتى AERO2017.KNTU.AC.IR ارسال کنند.

کارگاه هاى آموزشى تخصصى
در طـــول برگزارى کنـــفرانس، کارگاه هاى آمــوزشى تخصصى در زمینه هاى مختلـف هوافضایى نیز برگزار خواهد شد، متخصصان و علاقــمند به ارائه این کارگــاه ها می توانند فـرم ثبت نام را همراه با خلاصه اى از
مطالب پیشــنهادى خود را حـداکثر تا تاریخ پانزدهم آبان ماه ارسال کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
منتشر شده در سرویس:

جشنواره، نمایشگاه و همایش