اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950710144255512

توسط اعضای بانک توسعه تعاون

صورت های مالی تصویب شد

کد: 13950710144255512

https://goo.gl/ONU3km

، تهران , (اخبار رسمی): در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه تعاون که با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی برگزارشد صورت های مالی سال 94 مورد تصویب قرار گرفت.

بانک توسعه تعاون

 به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت الله مهدیان سرپرست این بانک در جلسه ای با اشاره به اهم اقدامات  انجام شده در سال 94 و برنامه های  بانک توسعه نعاون در سال 95 به ارائه گزارش عملکرد این بانک پرداخت و پس از قرائت فعالیت هیأت مدیره بانک موضوع ماده 232 قانون تجارت و راهکارهای ارائه خدمات مطلوب بانکی به بخش تعاون و مشتریان مورد تاکید قرار گرفت.

درادامه جلسه پس از بیان تکالیف قانونی بانک توسط بازرس موارد تعیین تکلیف شد و براین اساس صورت های مالی این بانک تصویب شد.

قابل ذکر است درمجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه تعاون که با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی برگزار شد صورت های مالی این بانک در سال 94 مورد نیز تصویب قرار گرفت.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک توسعه تعاون

تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه