اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950711146805435

جزییات عملکرد بنادر ایران

افزایش 111 درصدی صادرات کالای نفتی در 6 ماه گذشته

کد: 13950711146805435

https://goo.gl/xvSXWJ

، تهران , (اخبار رسمی): بر اساس گزارش‌های سازمان بنادر و دریانوردی در 6 ماه گذشته از کل بنادر ایران، 71 میلیون و 270 هزار و 529 تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده است.

افزایش 111 درصدی صادرات کالای نفتی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی ؛ جزییات عملکرد بنادر ایران در 6 ماه گذشته همراه جزییات عملیات به شرح زیر است:

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در 6 ماه گذشته

در مدت یاد شده از کل بنادر ایران، 71 میلیون و 270 هزار و 529 تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد. از این میزان گفته شده 45 میلیون و 777 هزار و 682 تن سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و 25 میلیون و 492 هزار و 847 تن مربوط به کالاهای نفتی بوده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای غیر نفتی

از بنادر ایران در 6 ماه گذشته بیش از 19 میلیون تن کالا تخلیه شده و همینطور عددی بالغ بر 26 میلیون و 413 هزار و 440 تن سهم بارگیری کالاهای غیرنفتی بوده است.

آمار و ارقام موجود نشان می‌دهند که در مدت یاد شده میزان صادرات کالای غیرنفتی 23 میلیون و 102 هزار و 444 تن بوده که در همین زمان 2 میلیون و 332 هزار و 236 تن کالا غیرنفتی هم از بنادر ایران ترانزیت شده است. واردات کالاهای غیرنفتی هم 14 میلیون و 954 هزار و 783 تن گزارش شده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی

بیش از 10 میلیون تن کالا نفتی در بنادر ایران طی 6 ماه گذشته تخلیه شده  و همینطور رقمی بالغ بر 14 میلیون و 640 هزار و 386 تن سهم بارگیری این نوع کالا بوده است.

آمار و ارقام موجود نشان می‌دهند که در مدت یاد شده میزان صادرات این نوع کالا 12 میلیون و 859 هزار و 395 بوده که 111.8 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. همچنین در همین زمان 870 هزار و 670 تن کالا نفتی از بنادر ایران ترانزیت شد.

واردات کالاهای نفتی هم 1میلیون و 873 هزار و 169تن گزارش شده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در شهریور

در شهریور ماه امسال به طور کل، 11 میلیون و 215 هزار و 482 تن کالا نقتی و غیر نفتی از بنادر ایران تخلیه و بارگیری شد که از این میزان 7 میلیون و 307 هزار و 467 تن سهم کالای غیرنفتی و 3 میلیون و 755 هزار و 215 تن سهم کالاهای نفتی بوده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی

از بنادر ایران در شهریور ماه امسال بیش از 3 میلیون تن کالا تخلیه شده و همینطور رقمی بالغ بر 3 میلیون و 755 هزار و 215 تن سهم بارگیری این نوع کالا بوده است.

آمار و ارقام موجود نشان می‌دهند که در مدت یاد شده میزان صادرات این نوع کالا 3 میلیون و 237 هزار و 725 تن بوده که در همین زمان 354 هزار و 420 تن کالای غیرنفتی هم از بنادر ایران ترانزیت شده است.

واردات کالاهای غیرنفتی هم 2 میلیون و 834 هزار و 247 تن گزارش شده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی

بیش از 1 میلیون تن کالای نفتی در بنادر ایران طی شهریور ماه تخلیه شده  و همینطور 2 میلیون و 206 هزار و 608 تن سهم بارگیری این نوع کالا بوده است.

آمار و ارقام موجود نشان می‌دهند که در مدت یاد شده میزان صادرات این نوع کالا 2 میلیون و 3 هزار و 349 بوده که 57.5 درصد رشد داشته نسبت به سال گذشته همچنین در همین زمان 68 هزار و 810 تن کالا نفتی از بنادر ایران ترانزیت شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان بنادر و دریانوردی

آئین نامه های معاملات مالی در تاریخ 24 خرداد ماه 1349 و آئین نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی در تاریخ 6 مرداد 1349 مورد تصویب شورای عالی سازمان قرارگرفت و این سازمان در سال 1353 مجددا از وزارت دارایی منتزع و به وزارت راه وترابری انتقال یافت. به موجب مصوبه مورخ 10/2/1387 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان که طی نامه شماره 79/12223 مورخ 29/02/1387 به مجلس شورای اسلامی واصل گردید. نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر یافت و کلیه قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی عیناً در سازمان بنادر و دریانوردی حاکم و جاری گردید.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

مسکن و ساختمان