کد: 13950809172865689

در دومین جشنواره ملی دریا صورت گرفت

تقدیر از 9طرح برتر فناورانه دریایی

کد: 13950809172865689

https://goo.gl/QP1rkR

، تهران , (اخبار رسمی): دبیر بخش اجرایی طرح ها و دست آوردهای فناورانه دریایی دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت گفت: از 9 طرح برتر در بخش های دانش بنیان ، سازمان و ارگان های دریایی همچنین مراکز تحقیقاتی حمایت خواهد شد.

تقدیر از 9طرح برتر فناورانه دریایی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی، محمد ولی خسروی دبیر اجرایی طرح ها و دست آوردهای فناورانه دریایی در دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" گفت: تاکنون بیش از 18 طرح فناورانه در  3 بخش دانش بنیان ، سازمان و ارگان های دریایی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها دریافت شده است که این میزان مطمئنا افزایش خواهد یافت. 

وی افزود: بعد از بررسی های لازم از سوی بخش داوری در مجموع به 9 طرح برتر در بخش های دانش بنیان ، سازمان و ارگان های دریایی و مراکز تحقیقاتی لوح و جوایزی در مراسم  اختتامیه اهدا خواهد شد.

دبیر بخش طرح ها و دست آوردهای فناورانه دریایی دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت بیان کرد: شناسایی مهم ترین طرح و دستاوردهای فناورانه از شرکتهای دانش بنیان، نهادهای دریایی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منجر به توسعه این مهم خواهد شد. 
وی این اقدام را فرصت مناسب برای معرفی نظرات و طرح های افرادی که دارای ایده های نوین و کارآمد در زمینه توسعه و رونق صنعت دریایی دانست و افزود: اساتید و مشاورانی که پس از ارائه ایده ها در روز اول مسابقات و تیم سازی ایده های پذیرفته شده، به راهنمایی تیمها می پردازند تا آماده ارائه نهایی شوند. این افراد معمولا کارشناسان خبره و اساتید دانشگاه و افراد متخصص حوزه دریایی و کارشناسان امورمالی و تجاری سازی هستند.  
افرادی که داوری ایده ها را در زمان ارائه ایده ها در روز دوم مسابقات بر عهده دارند که ترکیبی از تخصص های گوناگون دریایی هستند، متشکل از اساتید دانشگاه ، نخبگان علمی و افراد با تجربه عملی در حوزه دریایی است. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
منتشر شده در سرویس:

مسکن و ساختمان