کد: 13950825184295689

در صورت موافقت دستگاه‌های ذیربط

کاهش آلودگی هوای تهران بااستفاده از سوخت‌های زیستی

کد: 13950825184295689

https://goo.gl/unU9U6

، تهران , (اخبار رسمی): رییس کارگروه بیوتکنولوژی محیط زیست ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، گفت: استفاده از سوخت های زیستی نظیر گازوییل و بنزین سوختی آلودگی هوا را کاهش ‌می‌دهد.

کاهش آلودگی هوای تهران بااستفاده از سوخت‌های زیستی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، میثم طباطبایی رییس کارگروه بیوتکنولوژی محیط زیست ستاد توسعه زیست‌فناوری در خصوص عدم اجرایی شدن استفاده از سوخت های زیستی در کشور، گفت: ستاد توسعه زیست فناوری زمستان سال گذشته طرح پایلوت استفاده از سوخ گازوییل زیستی را با همکاری اتوبوسرانی تهران و انجمن سوختهای زیستی اجرا کرد.

وی افزود: نتایج به دست آمده از این طرح پایلوت بسیار خوب و قابل توجه بود که این نتایج را به سازمان های ذیربط ارائه کردیم؛ ولی هنوز هیچ گونه همکاری و یا پاسخی از ین سازمان های ذیربط دریافت نکرده ایم و متاسفانه اراده ای برای اجرایی شدن این طرح در سازمانهای متولی وجود ندارد.
به گفته طباطبایی، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی غیر از سوخت گازوییل زیستی برنامه های دیگری نیز برای استفاده از انواع سوختهای زیستی مانند الکل زیستی و گاز زیستی نیز دارد که متاسفانه به دلیل عدم همکاری دستگاه های ذیربط اجرای آنها امکانپذیر نشده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از این سوخت های زیستی استفاده کرده و آلودگی های شهرها را کاهش داده اند؛ اما در سازمان های مرتبط تمایلی برای اجرایی شدن این طرح وجود ندارد.
رییس کارگروه بیوتکنولوژی محیط زیست ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، معتقد است یکی از بهترین و موثرترین راهکارهای کاهش آلودگی هوای کشور به ویژه تهران استفاده از سوخت های زیستی است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
منتشر شده در سرویس:

محیط زیست