کد: 13950930204195689

ستاری در هم اندیشی صمیمانه جوانان با اعضای دولت:

دانش‌بنیان شدن اقتصاد زمینه‌سازتحول ساختارهای سنتی

کد: 13950930204195689

https://goo.gl/k0dOxk

، تهران , (اخبار رسمی): معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت : اقتصاد دانش بنیان به دنبال تحول ساختار سنتی پیشین بر پایه خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی جوان است .

دانش‌بنیان شدن اقتصاد زمینه‌سازتحول ساختارهای سنتی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری ، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست هم اندیشی صمیمانه جوانان با دولت چالش اصلی ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور در حوزه اشتغال رقابت پذیری و توسعه را سیطره نفت بر آن دانست و افزود : ساختار اقتصادی ما طی بیش از 100 سال به عنوان یک اقتصاد منبع محور به مسیر خود ادامه داده است و از مسیر فروش منابع نفتی روزگار گذرانده است بنابراین رانتی که از این درآمد وارد تمامی ساختارهای اقتصاد کشور می شود منجر به مشکلات کنونی شده و اثر سوء خود را نه تنها در عرصه اشتغال و تولید بلکه در حوزه فرهنگ و نگرش عمومی جامعه نیز نمایان می سازد به طوری که تلقی عمومی از اشتغال فقط استخدام است و ارزشمندی جامعه به دارایی های زیر زمینی آن و نه توانمندی های فکری نیروی انسانی جوان و خلاق آن بدل می شود .

رییس ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان افزود : آنچه که در معاونت علمی به طور جدی به موازات حمایت از پژوهش های مرز دانش و پایه و تجاری سازی فناوری انجام می شود، فرهنگسازی و اصلاح همین نگرش و آشنا ساختن جامعه با فرهنگ اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی است زیرا راهکار خروج کشور از شرایط کنونی اقتصادی حرکت به سمت این اقتصاد و درک ضرورت تحقق آن توسط تمامی اقشار جامعه است .

نیروی انسانی جوان و خلاق ، پایه و شاکله اصلی اقتصاد دانش بنیان

رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه ماهیت اقتصاد دانش بنیان متحول کننده ساختار سنتی اقتصاد پیشین به مدد ابزارهایی چون خلاقیت نیروی انسانی جوان و نوآوری آن ها است اظهار کرد : حضور بیش از 30 میلیون جوان، 5 میلیون دانشجو و چهارمین تولیدکننده مهندس در دنیا، در فضای پیشین اقتصادی کشور که تحت سیطره رانت نفتی قرار داشت تهدیدی جدی تلقی می شد اما اکنون با حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان این موضوع یک فرصت ارزشمند محسوب می شود زیرا مهمترین پایه و شاکله اقتصاد دانش بنیان همین نیروی انسانی جوان و خلاق است .

وی با اشاره به اصلاح نگرش ناکارآمد اقتصادی پیشین در مواجهه با نیروی انسانی شرکت های دانش بنیان را مصداق اصلاح این نگرش دانست و افزود : در این اقتصاد شرکت هایی حضور دارند که با مدیران جوان و اغلب زیر 30 سال خود نگاه سنتی پیشین را کنار زده اند و با نوآوری در حال حاضر درآمدهای بالایی دارند و در سطح منطقه و جهان می درخشند .

ستاری ایجاد فضای کسب و کار و کارآفرینی را مهمترین رکن شکل گیری تحول اقتصاد کشور به کمک شرکت های دانش بنیان دانست و افزود : اگر فضای کسب و کار و کارآفرینی با شکل گیری زیست بوم آن ایجاد شود جوانان کشور حاضرند با تلاش خود زمینه کارآفرینی و تحول این اقتصاد را فراهم کنند .

وی ادامه داد : نمونه این شرکت ها کم نیست و تلاشی که برای تحقق اقتصاد دانش بنیان صورت گرفت امروزه با فعالیت بیش از دو هزار و هشتصد شرکت دانش بنیان و هزاران استارتاپ به ثمر نشسته است و حتی ساختار قبلی اقتصادی نیز نمی تواند سد راه این حرکت شود زیرا این موضوع به عنوان پایه و موتور محرکه کارآفرینی کشور قرار گرفته است .

سهم انکارناپذیرعلوم انسانی در تحقق اقتصاد دانش بنیان 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری علوم انسانی را پایه و اساس اقتصاد دانش بنیان دانست و افزود : سهم علوم انسانی در تحقق اقتصاد دانش بنیان انکار ناپذیر است و بیش از 60 درصد یک شرکت دانش بنیان موفق وابسته به علوم انسانی و مابقی توسط بخش‌های علمی،فنی و مهندسی تامین می شود به همین منظور به دنبال تحقق جایگاه پررنگ علوم انسانی در اقتصاد دانش بنیان هستیم .

رییس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر نقش دانشجویان جوان در تحقق اقتصاد دانش بنیان گفت : جوانان همراه با خود تحرک ، پویایی و نوآوری دارند و آمده اند تا کشورشان را یک گام به جلو ببرند اما در این مسیر همواره باید بیندیشند که به این کشور مدیونند و برای آن چه کرده اند البته دراین مسیر برای رسیدن به هدف خود باید هزینه بپردازند .

در این مراسم که با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان مناف هاشمی معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از جوانان سراسر کشور برگزار شد، 15 نفر از این جوانان، نقطه نظرات خود را با مسوولان حاضر در همایش مطرح کردند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف