در راستای اجرایی سازی نقشه راه فناوریهای دریایی انجام می شود

تهیه شناسنامه فناوری دریا باهمکاری اساتیددانشگاهی

کد: 13951013213055689

https://goo.gl/67rAAT

، تهران , (اخبار رسمی): به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در جهت توسعه فناوری های اولویت دار، شناسنامه محورهای فناوری با همکاری اساتید دانشگاهی تهیه می‌شود.

تهیه شناسنامه فناوری دریا باهمکاری اساتیددانشگاهی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امیرحسین صفرقلی دبیر گروه مطالعات و برنامه ریزی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی درخصوص تهیه نقشه راه فناوری های دریایی کشور که با همکاری سازمان ها و ارگان های دریایی از پاییز 1393 در دستور کار ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی قرار گرفت گفت: با توجه به چارچوب کلی فرآیند تدوین، نیازهای فناورانه سازمان ها در قالب فرم های نظرسنجی دریافت و جلسات خبرگی با حضور متخصصین سازمانی، صنعتی و دانشگاهی برگزار شد.

صفرقلی با اشاره به مصوبات شورای راهبری اجرایی سازی نقشه راه فناوری های دریایی کشور بیان کرد:  به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در جهت توسعه فناوری های اولویت دار، شناسنامه محورهای فناوری با همکاری اساتید دانشگاهی تهیه میشود.

وی در ادامه افزود: نهایتا اواخر سال 94 نسخه اولیه نقشه راه فناوری های دریایی که شامل 44 محور فناورانه است، با حمایت ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی تهیه و تدوین شد.که نسخه الکترنیکی نقشه راه در قابل دسترسی است.

دبیر گروه مطالعات و برنامه ریزی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی گفت: مهمترین موضوعات بررسی شده در شناسنامه محورهای فناوری شامل معرفی فناوری، بررسی نیازهای فناورانه، بررسی قابلیت ها و محصولات فناورانه و ارزیابی وضع موجود فناوری، تحلیل ماتریس جذابیت و توانمندی همچنین راهبردها و راهکارهای پیشنهادی توسعه فناوری است.

صفر قلی با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور کمیته های تخصصی افزود: ستاد به منظور رفع کاستی ها و جمع بندی شناسنامه محورهای فناوری، گزارش های تهیه شده را مورد نقد و بررسی متخصصین دریایی کشور قرار داده است. بدین منظور جلسات کمیته های تخصصی با حضور نمایندگان سازمانی، صنعتی و دانشگاهی تشکیل و با محورهای کامپوزیت ها، استحصال انرژی از امواج، پوشش ها و رنگها  برگزار شده است.همچنین جلسات این کمیته ها با محورهای ربات های زیر آبی، سیستم های نگهداری و تعمیرات تحهیزات دریایی و نرم افزارها به زودی برگزار خواهد شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف