اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951201237325371

طی 10 ماهه سال جاری انجام شد

پرداخت 427 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی

کد: 13951201237325371

https://goo.gl/qU6znP

، تهران , (اخبار رسمی): تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 10 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 4278.9 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1294.7 هزار میلیارد ریال (معادل 43.4 درصد) افزایش داشته است.

پرداخت 427 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
پرداخت 427 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
پرداخت 427 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
پرداخت 427 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 (در آلبوم تصویری) بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال 1395 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال جاری مبلغ 2724.8 هزار میلیارد ریال معادل 63.7 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 857.6 هزار میلیارد ریال معادل 45.9 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال جاری معادل 1010.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2724.8 هزار میلیارد ریال) است.

همچنین از 1241.5 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.4 درصد آن (مبلغ 1010.8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

     در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 261667 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 4745 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 3526949 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 483 میلیون ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس گردید. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه