اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13960217248327098

زبان و گویش مردم استان زنجان

کد: 13960217248327098

https://goo.gl/wIsgkp

، زنجان , (اخبار رسمی): زبان مردم استان زنجان در دوره ‏هاى اشکانى، ساسانى و اسلام فارسى بوده است. در عهد اشکانى در این منطقه زبان پهلوى شمالى، در عهد ساسانیان زبان پهلوى جنوبى و در زمان ظهور اسلام و غلبه اعراب نیز زبان پهلوى جنوبى رایج بوده است.

میدان انقلاب زنجان

زبان مردم استان زنجان در دوره ‏هاى اشکانى، ساسانى و اسلام فارسى بوده است. در عهد اشکانى در این منطقه زبان پهلوى شمالى، در عهد ساسانیان زبان پهلوى جنوبى و در زمان ظهور اسلام و غلبه اعراب نیز زبان پهلوى جنوبى رایج بوده است. 

زبان اهالی منطقه هم چون نژاد آنها یکدست نبوده است. ولی آنچه مسلم است قبل از هجوم اقوام مغول زبان بومی اهالی منطقه فارسی بوده است. در صورالاقالیم نوشته «زبانشان (زنگان) پهلوی راستست» استاد جلال همایونی در تاریخ ادبیات چنین می‌نویسد: «اهل همدان و زنجان که در فهلویات سخن فراوان گفته اند در خطاهای عروضی معذورتر ازبندار باشند که به زبان ولغت دری نزدیکتر از پهلوی است» پس از استقرار اقوام ترک در منطقه و مهاجرتهایی که ترکهایی از نژاد ترکهای آذری انجام گرفته، مخلوطی از زبانهای ترکی، جغتایی، ترکی آذری، زبان فارسی، که کلمات زبان کردی نیز در آن وجود دارد، تشکیل یافته است. 

اخیراً در اثر کثرت رفت و آمدها، و نزدیکی منطقه به تهران زبان فارسی در خانواده‌ها متداول گردیده و نتیجتاً استعمال لغات فارسی در محاورات روزمره مرسوم شده است. زبان پهلوی اشکانی که در عهد اشکانیان معمول بوده و زبان پهلوی جنوبی یا ساسانی که در عهد ساسانیان معمول و کتیبه‌های پادشاهان بعد ازساسانی بدان نوشته شده است، و هم چنین این زبان در موقع ظهور اسلام و کغلبه اعراب، زبان رسمی ورایج ایرانیان خاصه مردم عراق عجم و فارس و خمسه بوده است.

در حال حاضر زبان اکثر مردم این استان ترکى است و بسیارى از کلمات فارسى نیز در زبان آنها گنجانیده شده است.

بیش از ۹۰ درصد مردم استان به زبان ترکى و حدود ۱۰ درصد نیز به زبان فارسى و زبانهاى دیگر تکلم مى‏نمایند.

در برخى از نقاط استان به علت همجوارى با شهرهاى فارسى زبان و یا به علت مهاجرت مردم به مناطق فارسى زبان و از جمله تهران و رفت آمد آنها به استان زنجان، مردم استان نسبت به زبان ترکى بد بین شده و سعى مى‏کنند که بیشتر به زبان فارسى صحبت نمایند و آن را مایه برترى بر دیگران مى‏دانند. 

مثلاً در منطقه ابهر اکثر خانواده‏ها با فرزندان خود به زبان فارسى تکلم مى‏نمایند و کودکان آنها اول زبان فارسى را یاد مى‏گیرند و بعد با زبان ترکى آشنا مى‏شوند.

به برخى از واژه‏هاى رایج در زبان مردم این سرزمین اشاره مى‏شود:

قوناق: مهمان اشکّ: خر

یاشماق: روسرى اولماخ: مردن

دى: بگو آتا: پدر

یالانچونى: دروغگو

دیمه: نگو

یل: باد

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

زرین پیمان اوج

زرین پیمان اوج در سال 92 تاسیس و در امور تبلیغات و روابط عمومی فعالیت خود را شروع کرد. با تصمیم هیئت مدیره شناساندن استان زنجان و تهیه خبر از کارشناسان استانی و کنکاش در امور استان زنجان و شناساندن توانمندی های جذب توریسم در استان میپردازد

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

شهر و جامعه | تبلیغات و روابط عمومی