کد: 13970710319859882

جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایران در جهان

رتبه بندی دانشگاه های ایران در تایمز ۲۰۱۹

کد: 13970710319859882

https://goo.gl/J9Rd3e

، تهران , (اخبار رسمی): یکی از معتبرترین رتبه های جهانی دانشگاه های جهان تایمز است. این مرکز آماری در سال های پیش تغییرات زیادی نسبت به دانشگاه های ایران داشته که قابل توجه می باشد.

رتبه بندی دانشگاه های ایران در تایمز  ۲۰۱۹
رتبه بندی دانشگاه های ایران در تایمز ۲۰۱۹

به گزارش سایت کلاسند،نتایج رتبه بندی بین المللی تایمز ۲۰۱۹ اعلام شد و حضور دانشگاههای کشور در این رتبه بندی جهانی با رشد چشمگیر ۶۰ درصدی مواجه شده است.

ایران رتبه اول کشورهای اسلامی را نیز کسب کرد.

تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است. که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند.

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است.

این رتبه بندی از ۱۳ شاخص به شرح جدول زیر در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته است.

اکنون به ۲۰ رتبه برتر دانشگاه های ایران در آمار سال ۲۰۱۹ ملاحظه کنید:

رتبه جهانی   نام دانشگاه

۳۵۱ – ۴۰۰   دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۵۰۱ – ۶۰۰    دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۰۱ – ۶۰۰    دانشگاه کاشان

۶۰۱ – ۸۰۰    دانشگاه علم و صنعت

۶۰۱ – ۸۰۰    دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۰۱ – ۸۰۰    دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۶۰۱ – ۸۰۰    دانشگاه صنعتی شریف

۶۰۱ – ۸۰۰    دانشگاه صنعتی شیراز

۶۰۱ – ۸۰۰    دانشگاه تبریز

۶۰۱ – ۸۰۰    دانشگاه تهران

۶۰۱ – ۸۰۰    دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۰۱ – ۸۰۰    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۸۰۱ – ۱۰۰۰    دانشگاه فردوسی مشهد

۸۰۱ – ۱۰۰۰    دانشگاه گیلان

۸۰۱ – ۱۰۰۰    دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸۰۱ – ۱۰۰۰    دانشگاه اصفهان

۸۰۱ – ۱۰۰۰    دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۸۰۱ – ۱۰۰۰    دانشگاه مازندران

۸۰۱ – ۱۰۰۰    دانشگاه شهید بهشتی

۸۰۱ – ۱۰۰۰    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه های کاشان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، شهید مدنی آذربایجان، علوم پزشکی ایران، مازندران، علوم پزشکی شهید بهشتی، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود و ارومیه برای اولین بار در رتبه بندی تایمز حضوریافته اند.

برای خواندن مطالب بیشتر آموزشی و مقاطع مختلف تحصیلی می توانید بلاگ کلاسند را دنبال کنید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

کلاسند

کلاسند، استارت آپ آموزشی در مقاطع تحصیلی می باشد. این مرکز با تمرکز بر روش های نوین فعالیت های جدیدی را آغاز کرده است.

منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش