اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140005045344911867

محاسبه حقوق، دستمزد و سنوات 1400 به همراه مثال های کاربردی

کد: 140005045344911867

https://bit.ly/3i8NVrL

، تهران , (اخبار رسمی): در این مقاله ابتدا به معرفی حداقل حقوق سال 1400 و فرمول محاسبه حقوق و دستمزد می پردازیم، با ذکر یک مثال کاربردی به صورت کامل نحوه محاسبه حقوق را آموزش داده، سپس به معرفی سنوات و مرخصی زایمان پرداخته و در نهایت نحوه محاسبه سنوات و مرخصی زایمان را شرح می دهیم.

محاسبه حقوق و دستمزد - سنوات 1400 + مثالهای کاربردی
محاسبه حقوق و دستمزد - سنوات 1400
محاسبه حقوق و دستمزد - سنوات 1400 + مثالهای کاربردی
میزان افزایش حقوق کارگران در سال1400 39% است.
محاسبه حقوق و دستمزد - سنوات 1400 + مثالهای کاربردی
متقاضی نباید در ایام مرخصی زایمان مشغول به کار باشد.

محاسبه حقوق و دستمزد - سنوات 1400 + مثالهای کاربردی

حقوق و دستمزد از جمله مباحث بسیار مهم در حسابداری می باشد، که محاسبه دقیق آن تاثیر به سزایی در میزان رضایت پرسنل از کارفرما دارد. برای محاسبه حقوق و دستمزد مزایایی توسط وزارت کار تعیین شده است و سنوات و مرخصی زایمان از جمله این مزایا می باشند، که وزارت کار برای کارکنان درنظر گرفته است.

در این مقاله ابتدا به معرفی حداقل حقوق سال 1400 و فرمول محاسبه حقوق و دستمزد می پردازیم، با ذکر یک مثال کاربردی به صورت کامل نحوه محاسبه حقوق را آموزش داده، سپس به معرفی سنوات و مرخصی زایمان پرداخته و در نهایت نحوه محاسبه سنوات و مرخصی زایمان را شرح می دهیم.

حقوق و دستمزد سال 1400 در سال 1400 نیز همانند سال های قبل وزارت کار درصدی را به حقوق کارگران اضافه کرد، اما درصد افزوده شده بیش از تصور کارفرمایان بود. اغلب کارفرمایان پیش بینی کرده بودند که نهایتا 25 درصد افزایش حقوق در سال جدید وجود داشته باشد، اما وزارت کار 39 درصد افزایش حقوق برای کارگران در سال 1400 تعیین نمود.

شما با مطالعه مقاله محاسبه حقوق و دستمزد ، اطلاعات خود درباره قوانین و نحوه محاسبه حقوق و مزایای پرسنل در سال 1400 را تکمیل می کنید.

 با توجه به دستورالعمل افزایش حقوق در سال 1400 حداقل حقوق و دستمزد کارگران به شرح زیر می باشد.

مزایاحداقل مبلغ دریافتی به ازای 30 روز کارکرد در ماه
حقوق پایه26,554,950
حداقل مزد روزانه885,165
حق بن6,000,000
حق مسکن4,500,000
سنوات روزانه4,666.66
سنوات ماهیانه1,400,000
حق اولاد (1 فرزند)2,655,495
حق اولاد (2 فرزند)5,310,990
حداقل دریافتی یک فرد مجرد بدون سابقه کار37,054,950
حداقل دریافتی یک فرد مجرد با حداقل یک سال سابقه کار38,454,950

مبلغ عیدی و سنوات و حق بیمه روزانه کارگران وابسته به حداقل حقوق وزارت کار می باشد، بنابراین با توجه به افزایش حقوق در سال 1400 مبلغ عیدی و سنوات و حق بیمه روزانه کارگران در سال 1400 به شرح زیر می باشد:

مزایامبلغ
حداقل عیدی53,109,900
حداکثر عیدی79,664,850
سنوات سالیانه26,554,950
حداکثر بیمه روزانه6,196,155

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 1400 برای محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل، باید دستمزد ماهیانه پرسنل را بر عدد 30 که میزان کارکرد یک ماه هست تقسیم نماییم، بدین طریق مبلغ مزایای پرسنل به ازای 1 روز کارکرد بدست می آید، سپس عدد بدست آمده را در عدد کارکرد ماهیانه پرسنل ضرب می نماییم و عدد نهایی مبلغ مزایای پرسنل در ماه را نشان می دهد.

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد فرمول های محاسبات حقوق و دستمزد به شرح زیر می باشد:

 • کارکرد ماه پرسنل ×30 ÷ حقوق پایه در حکم = حقوق پایه
 • کارکرد ماه پرسنل ×30 ÷ حق مسکن در حکم = حق مسکن
 • کارکرد ماه پرسنل ×30 ÷ حق بن در حکم = حق بن
 • کارکرد ماه پرسنل ×30  ÷ حق پایه سنوات در حکم = حق پایه سنوات
 • کارکرد سالیانه پرسنل × 365 ÷ (2 × حقوق پایه در حکم) = حداقل عیدی
 • کارکرد سالیانه پرسنل × 365 ÷ (3 × حقوق پایه در حکم) = حداکثر عیدی
 • کارکرد سالیانه پرسنل × (365 ÷ حقوق پایه در حکم) = سنوات سالیانه
 • 100 ÷7 × مزایای مشمول بیمه  = حق بیمه سهم کارمند

مثال کاربردی محاسبه حقوق و دستمزد برای این که به صورت دقیق نحوه محاسبات حقوق و دستمزد براساس فرمول های ذکر شده را متوجه بشوید، به مثال زیر توجه کنید.

مثال: فرض کنید شخصی از ابتدای سال 1400 به مدت 4 ماه در شرکتی مشغول به کار بوده و دارای مزایای حقوق پایه، حق بن و حق مسکن و سنوات ماهیانه می باشد. این شخص در مرداد ماه به مدت 28 روز مشغول به کار بوده است و 3 روز مرخصی بدون حقوق داشته است، حال می خواهیم حقوق مرداد ماه و همچنین میزان عیدی و سنوات سالیانه فرد تا مرداد ماه را حساب کنیم.

 • 24,784,620  = 28 ×30 ÷ 26,554,950 :حقوق پایه
 • 5,600,000  = 28 ×30 ÷ 6,000,000 :حق بن
 • 4,200,000 = 28 ×30 ÷ 4,500,000 :حق مسکن
 • 1,306,666 = 28 ×30 ÷ 1400,000 :حق سنوات روزانه
 • 35,891,286  = 1,306,666 +  4,200,000  + 5,600,000  + 24,784,620 : مزایای مشمول بیمه
 • 26,091,286  = 1,306,666 + 24,784,620 : مزایای مشمول مالیات

0 = مالیات

 • 2,512,390 =  100 ÷ (7 × 35,891,286) :بیمه سهم کارمند
 • 33,378,896 = (0 + 2,512,390) - 35,891,286 :خالص پرداختی

در این محاسبات ابتدا تمام مزایای فرد را محاسبه کردیم، سپس مبلغ بیمه فرد و در نهایت مبلغ مالیات را محاسبه کردیم، در ادامه مبلغ بیمه و مالیات فرد را از جمع مزایای وی کسر کرده و مبلغ نهایی بدست آمده حقوق دریافتی فرد در مرداد ماه را مشخص نمود.

نکته: چون مبلغ مزایای مشمول مالیات این فرد کم تر از 4 میلیون تومان بود، فرد مشمول معافیت شده و مالیات از وی کسر نمی گردد.

حال برای محاسبه عیدی و سنوات این کارمند، میزان کارکرد وی از ابتدای سال 1400 تا مرداد ماه 1400 را 121 روز درنظر می گیریم و محاسبات را به صورت زیر انجام می دهیم:

 • 8,803,147 =  121 × (365 ÷ 26,554,950) = سنوات پایان خدمت
 • 17,606,295 = 121 × 365 ÷ (2 × 26,554,950) = عیدی

سنوات چیست؟ سنوات پایان خدمت یکی از مزایای اجباری کارمندان می باشد، که پرداخت آن برعهده کارفرما بوده و در هنگامی که به هر دلیل کارمند نتواند به کار خود ادامه دهد، کارفرما مبلغ سنوات را محاسبه کرده و به کارمند پرداخت می کند. فرمول و نحوه محاسبه سنوات پایان خدمت را نیز در بخش محاسبه حقوق ذکر کردیم.

درصورتی که به نیاز به کسب اطلاعات کامل درباره سنوات دارید، حتما مقاله سنوات چیست را مطالعه کنید.

آیا تفاوت پایه سنوات و سنوات پایان خدمت را می دانید؟ پایه سنوات مبلغی می باشد که به صورت ماهیانه به افرادی که در محل کار فعلی خود حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند پرداخت می شود. مبلغ پایه سنوات هرساله توسط وزارت کار تعیین می شود. در سال 1400 مبلغ پایه سنوات ماهیانه برابر با 1,400,000 ریال می باشد.

سنوات پایان خدمت بابر با 1 پایه حقوق اداره کار است و با توجه به کارکرد پرسنل در سال محاسبه می شود. در پایان هر سال کارفرمایان موظف هستند مبلغ سنوات پایان خدمت پرسنل خود را محاسبه نمایند، سپس می توانند در پایان همان سال مبلغ سنوات پایان خدمت محاسبه شده را به پرسنل پرداخت کنند و یا مبلغ سنوات را ذخیره کنند و هرموقع که پرسنل اقدام به ترک کار نمودند، جمع مبلغ سنوات پایان خدمت پرسنل را که از سال های قبل ذخیره کرده بودند هنگام تسویه حساب به پرسنل پرداخت نمایند. اغلب شرکت ها سنوات پایان خدمت را در هنگام پایان کار کارمند به وی پرداخت می کنند، اما ممکن است برخی کارفرمایان در پایان هر سال مبلغ سنوات پایان خدمت پرسنل را پرداخت کنند.

نحوه محاسبه سنوات مبلغ سنوات پایان خدمت برابر با یک حقوق پایه قانون کار می باشد. برای محاسبه سنوات سالیانه یا پایان خدمت در هر سال باید مبلغ حقوق پایه به ازای یک روز کارکرد را در تعداد روز های کارکرد پرسنل در طول سال ضرب نموده، عدد بدست آمده مبلغ سنوات پایان خدمت فرد در همان سال می باشد. برای محاسبه سنوات پایان خدمت تمام سال های کارکرد فرد، باید مبلغ سنوات سال جاری فرد با مبلغ سنوات سال های قبل فرد را جمع نماییم. به عنوان مثال اگر فردی 5 سال در شرکتی مشغول به کار باشد و بخواهد ترک کار نماید، ابتدا مبلغ سنوات پایان خدمت این فرد در سال جاری محاسبه می شود و سپس با مبلغ سنوات پایان خدمت 4 سال قبل فرد جمع شده و مبلغ نهایی سنوات پایان خدمت این فرد مشخص می گردد.

شرایط دریافت مرخصی زایمان مرخصی زایمان یکی از مزایایی می باشد که وزارت کار برای بانوان باردار درنظر گرفته است. براساس قانون تامین اجتماعی فردی که می خواهد مرخصی زایمان را دریافت کند باید دارای شرایطی باشد، که این شرایط به شرح زیر می باشند:

 • متقاضی باید حداقل در مدت یک سال قبل از مرخصی زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 6 ماه را داشته باشد. متقاضی نباید در ایام مرخصی زایمان مشغول به کار باشد. متقاضی باید قبل از شروع مرخصی زایمان مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استعلاجی باشد. زایمان نباید برای فرزند چهارم به بعد باشد.

مدارک دریافت مرخصی زایمان برای دریافت مرخصی زایمان، متقاضیان باید به سایت (eservices.tamin.ir) مراجعه کنند و از بخش امور بیمه شدگان ابتدا درخواست مرخصی زایمان را ثبت نموده و سپس مدارک مورد نیاز را در سامانه آپلود کنند. مدارکی که بانون برای دریافت مرخصی زایمان باید ارائه دهند عبارتند از:

 • آپلود فتوکپی شناسنامه فرزند متولد شده آپلود فتوکپی تمام صفحات شناسنامه خود و همسر آپلود تاییدیه مراجع پزشکی مربوطه آپلود دفترچه درمانی آپلود گواهی از پزشک معالج آپلود خلاصه پرونده ترخیص بیمارستان

نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان حقوق ایام مرخصی زایمان که به نام کمک هزینه بارداری نامیده می شود، برابر با دو سوم میانگین حقوق دریافتی 90 روز آخر فرد می باشد. برای این که بهتر متوجه محاسبه مرخصی زایمان بشوید، یک مثال را بررسی می کنیم.

مثال:  فرض کنید فردی به مدت 9 ماه مرخصی زایمان می گیرد، حال اگر این فرد در سه ماه قبل از مرخصی زایمان خود به صورت ثابت ماهیانه 30,000,000 ریال دریافت کرده باشد، میانگین دستمزد 90 روز وی می شود روزی 1,000,000 ریال، حال دو سوم این مبلغ را در تعداد روز های مرخصی زایمان ضرب کرده و عدد بدست آمده که 180,000,000 ریال می باشد، به عنوان  مبلغ غرامت دستمزد مرخصی زایمان به فرد پرداخت می شود. نحوه محاسبه نیز به صورت زیر می باشد:

180,000,000 = 90 × (3 ÷ 2 × 1,000,000)

نحوه محاسبه سنوات ایام مرخصی زایمان ایام مرخصی زایمان جزء سوابق کاری پرسنل محسوب می گردد، بنابراین مبلغ سنوات این دوران به صورت عادی محاسبه شده و پرداخت مبلغ آن نیز بر عهده کارفرما می باشد.

شما می توانید با مطالعه مقاله مرخصی زایمان اطلاعات کامل تری درباره مرخصی زایمان بدست آورید. 

نتیجه گیری

محاسبه حقوق و دستمزد از جمله مباحث بسیار مهم و حساس در تمام شرکت ها می باشد، حسابداران میزان حقوق و مزایای پرسنل را با توجه به مبالغ ثبت شده در قرارداد پرسنل و همچنین میزان کارکرد پرسنل در هر ماه بدست می آورند. یکی از مزایای اجباری  و قابل محاسبه در حقوق و دستمزد کارمندان سنوات می باشد، که در دو نوع پایه سنوات و سنوات پایان خدمت با توجه به کارکرد پرسنل محاسبه و پرداخت می گردد.

مرخصی زایمان از دیگر مزایایی می باشد که وزارت کار برای کارمندان درنظر گرفته است و دریافت آن نیازمند مدارک و شرایطی می باشد که در این مقاله ذکر کردیم. درصورتی که نظر و یا سوالی درباره مقاله دارید برای ما دیدگاه ثبت کنید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

نرم افزار حسابداری فرداد

شرکت نرم افزاری فرداد در سال 1396 به عنوان یک شرکت نرم افزاری پس از 6 سال تحقیق و توسعه در سازمان اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. این شرکت نرم افزار حسابداری برای شرکتهای کوچک و متوسط تولید می کند. محصول های این شرکت ، نرم افزار حسابداری تولیدی ، حسابداری خدماتی، حسابداری بازرگانی و نرم افزار حسابداری پیمانکاری برای شرکتهای کوچک و متوسط می باشد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]