اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140103036095618661

در مراسم نمایشگاه ایران هلث مطرح شد:

موفق شده‌ایم

کد: 140103036095618661

https://bit.ly/3wEzEdj

، (اخبار رسمی): مجید روحی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی؛ در مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی، سخنرانی کرد

موفق شده‌ایم
موفق شده‌ایم

روحی، ضمن اشاره به دست‌آوردهای مثبت کارآفرینان داخلی در این زمینه و عزم راسخ تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور گفت:« با کمال مسرت باید گفت که ما هم‌اکنون به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم بگوییم که موفق شده‌ایم»

مجید روحی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی؛ در مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی، ضمن اشاره به دست‌آوردهای مثبت کارآفرینان داخلی در این زمینه و عزم راسخ تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور گفت:« با کمال مسرت باید گفت که ما هم‌اکنون به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم بگوییم که موفق شده‌ایم»

روحی با بیان این مطلب که صنعت تولید تجهیزات پزشکی به سمت و سویی از خودکفایی تمایل پیدا کرده است، گفت:« ما در این مسیر، فرازونشیب‌هایی را پشت سر گذاشتیم که نتیجه‌اش با اتکا به خداوند، نوعی از پویایی در این صنعت بود»

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در بخشی دیگر از سخنانش گفت:« خوشبختانه برای رسیدن به میانگین توسعه درمان و تولید تجهیزات پزشکی فاصله زیادی با دیگر کشورها نداریم و اگر فاصله‌ای هم هست، می‌توانیم با همین روش مدیریت در تولید و برنامه‌ریزی بیشتر، همه مشکلات را رفع کنیم»

در نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی، 400 شرکت تولیدکننده  بزرگ داخلی و خارجی حضور دارند.

شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه، در فرصتی که پس از فروکش کردن پاندمی کرونا به دست آمده، با هدف دادو ستد تجربیات و آشنایی بیشتر با دست‌آوردهای تولیدات علوم پزشکی، در فضایی صمیمی با یکدیگر تعامل دارند

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی از امروز، سوم خردادماه آغاز به کار کرده و تا ششم همین ماه ادامه خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نمایشگاه بین‌المللی تهران،طی روزهای سوم تاششم خردادماه،میزبان رویدادی بزرگ درزمینه عرصه دستاوردهای تجهیزات پزشکی دندانپزشکی،آزمایشگاهی،دارویی و خدمات سلامت است.نمایشگاهی که به لحاظ حجم قابل توجه شرکت‌های مدعو،یکی از معتبرترین نمایشگاه‌هادر سطح جهان است نمایشگاه ایران‌هلث،درست در زمانی برگزار می‌شود که جهان آرام آرام درحال آغاز کردن دوران آرامش پس از پاندمی کروناست. دورانی تلخ که باهمکاری کادرهای درمان سراسر جهان، درحال محوکامل است.به نظرمی‌رسد که ابتکار دست‌اندرکاران برگزاری این نمایشگاه،بیشتر در محورهایی چون ایجاد نوعی تعامل جهانی و بسط ارتباطات و استفاده‌های دوسویه در زمینه رد و بدل اطلاعات متمرکز است.یعنی همان حرکت مورد ستایش که باید هرچه زودتر آغاز شو. صنعت تولیدتجهیزات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی،دارویی وخدمات سلامت،صنعتی ایستانیست ونمی‌توان دردوره‌های مختلف،با دیدی یکسان به آن نگاه کرد.همانگونه که می‌دانیم،پیشرفت‌های دقیق ولحظه‌ای درعلم پزشکی که این روزهابه اوج خود رسیده است،بدون وجودابزارآلات مورداحتیاج ورشدصنعت تولید وسائل پیشرفته،کاری تقریباغیر ممکن است فرصتی که بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای مدرن صنعت سلامت،به همت شرکت آوای موفق ایرانیان،در اختیار دست‌اندرکاران صنعت سلامت وپزشکی کشور قرار می‌دهد،فرصتی مغتنم درشناخت ابعاد گوناگون این صنعت واستفاده‌های بهینه در تبادل اطلاعات است،یعنی همان سویه‌ای که باید ازسوی وزارت درمان وآموزش پزشکی،به فال نیک گرفته شده همه گونه حمایت های لازم از فعالان این صنعت صورت گیرد تابه تدریج به مرزهای شکوفایی وخودکفایی در این زمینه نزدیک شویم

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]