فولاد فیدار

متالورژی، فولاد
  • آشنایی با نبشی و انواع نبشی

    نبشی یکی از انواع پروفیل‌ها است که دارای دو ضلع عمود بر هم است، از این پروفیل در ساخت و سازهای ساختمانی استفاده می‌ش ...

  • انواع میلگرد و مشخصات آنها

    میلگرد یکی از پرکاربردترین مقاطع فلزی است که اکثر صنایع و ساختمان سازی کاربرد زیادی دارد. فولاد فیدار ارائه دهنده ان ...