فولاد فیدار

متالورژی، فولاد
  • کاربردهای ناودانی

    کاربرد ناودانی به دلیل انواع مختلف آن در صنایع مختلف بسیار گسترده است. این پروفیل بیشتر در بخش هایی از سازه استفاده ...

  • انواع فولادهای ساختمانی

    از فولاد با خواص مختلف در کاربردهای ساختمانی و صنعتی استفاده میشود، در این نوشته قصد داریم در مورد انواع فولادهای سا ...