گروه تبلیغات کتاب شهر

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • صدیقه فرجی مدیر عامل گروه تبلیغات کتاب شهر:

    ایده های خود را سرمایه گذاری کنید

    صدیقه فرجی، مدیر عامل گروه تبلیغات کتاب شهر با بیان اینکه این گروه در نظر دارد در راستای سیاست‌های خود دفتری با هدف ...

  • تاکسی بردها به خیابان آمدند

    تاکسی برد سوار بر تاکسی

    چند وقتی است وقتی مردم شاهین‌شهر از خانه بیرون می‌روند با ابزار تبلیغاتی جدیدی به نام تاکسی برد روبرو می‌شوند. البته ...