اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395042867455648

کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور پس از 7 سال برگزار می شود

افزایش همکاری های اقتصادی ایران و اندونزی

کد: 1395042867455648

http://goo.gl/nSwj1V

، تهران , (اخبار رسمی): وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با اکتاوینو علیمودین سفیرجدید اندونزی در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک گفت: تلاش می کنیم برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور امسال نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.

بدنبال نتایج خوب برای دوکشو هستیم

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  محمود واعظی با ابراز خرسندی از روابط خوب دو کشور اظهار داشت: برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و انذونزی بعد از 7 سال،  نشانه خوبی از اراده طرفین بر گسترش روابط است و با توجه به توافقات قبلی، می توان در بخش  ICTوIT نیز همکاری ها را توسعه داد. 
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی با اشاره به تعاملات دو کشور در حوزهICT  در اجلاس بین المللی از قبیل ITU گفت: ما با یکدیگر در زمینه همکاری های بین المللی از جمله درITU  تفاهم خوبی داریم و امیدواریم در آینده این همکاری ها توسعه یابد. 
وی با اشاره به قرابت های فرهنگی و مذهبی دو کشور، بیان کرد: مردم و دولت ایران برای مردم و دولت اندونزی احترام خاصی قائل هستند و این امر در تقویت مناسبات تاثیرگذار است. 
اکتاوینو علیمودین سفیر جدید اندونزی نیز با تایید سخنان وزیر ارتباطات در زمینه همکاری دو جانبه، بیان کرد: علاقه مندیم که در زمینه انرژی، نفت، گاز و برق و همچنین همکاری های فرهنگی و علمی بتوانیم همکاری گسترده ای داشته باشیم. 
وی در زمینه مخابرات و ICT نیز گفت: ایران و اندونزی می توانند در این خصوص از یکدیگر در مجامع بین المللی حمایت کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]