اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395042867475648

میان پست بانک و استانداری کرمانشاه صورت گرفت

امضای تفاهم نامه ارایه خدمات بانکی و مالی

کد: 1395042867475648

http://goo.gl/9ltnZc

، تهران , (اخبار رسمی): همزمان با سفرریاست جمهوری به استان کرمانشاه و به منظور ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهای کوچک بخش تولیدی، صنعتی و خدماتی در روستا و ict بین پست بانک و استانداری کرمانشاه تفاهم نامه اعطای تسهیلات امضاء شد.

امضای تفاهم نامه ارایه خدمات بانکی و مالی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ موضوع و هدف همکاری و تفاهم نامه ارایه خدمات بانکی و مالی و استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین در راستای رفع محرومیت، اشتغال زایی، و توسعه بخشهای روستایی در زمینه های گوناگون است
این تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک برای ایجاد و تکمیل سرمایه در گردش مطابق با ضوابط طرح و بر اساس اولویت طرح از سوی استاندار به پست بانک به عنوان بانک عامل پرداخت می شود
گفتنی است بر اساس این تفاهم معرفی طرحها از سوی استاندار و تایید نهایی از سوی بانک است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه