اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050369965648

رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات "سفیر سلامت" شد

کارگاه آموزشی سلامت برای خانواده ارتباطات

کد: 1395050369965648

http://goo.gl/NoMF6a

، تهران , (اخبار رسمی): کارگاه آموزشی با عنوان "سلامت، پیشگیری از هپاتیت و بیماری های کبدی" برای کارکنان مخابرات و ارتباطات جهت آگاهی بخشی و ارتقای سطح دانش جامعه درباره بیماری های کبدی برگزار شد.

آگاهی بخشی حوزه سلامت برای خانواده ارتباطات

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ کارگاه آموزشی به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی پزشکی جامعه ارتباطی کشور با محوریت "سلامت، پیشگیری از هپاتیت و بیماری های کبدی" برگزار شد.

در این همایش که هدف آن پیشبرد آگاهی بخشی از پیامدهای بیماری های کبدی و نیز محافظت از یکی از حیاتی ترین ارگان های بدن بود، محمدرضا فرنقی زاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فنائوری اطلاعات به عنوان "سفیر سلامت" در حوزه ارتباطات کشور انتخاب شد.

گفتنی است در این همایش پروفسور علویان، رئیس شبکه تحقیقات هپاتیت ایران با ارائه مطالبی پیرامون موضوع کارگاه به سخنرانی پرداخت و در پایان پنل پرسش و پاسخی را برای ارائه آگاهی هرچه بیشتر بین کارکنان برگزار کرد و آدرس www.meldcenter.com را به عنوان مرجع اطلاع رسانی جهت آگاهی از بیماری های کبدی معرفی کرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بهداشت و درمان