اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050672155648

به عنوان بخشی از اولویت های وزارت ارتباطات اعلام شد

رصد سرویس های خدمات ارتباطی

کد: 1395050672155648

https://goo.gl/MfmC8D

، تهران , (اخبار رسمی): رصد شرایط سرویس های خدمات ارتباطی بخشی از اولویت و سیاست دولت تدبیر و امید و وزارت ارتباطات است ، که نتیجه آن ایجاد رقابت بخشهای مختلف و ارتقای کیفیت به نفع مردم است.

رصد سرویسهای خدمات ارتباطی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  فرنقی زادرییس مرکز روابط عمومی و ازطلاع رسانی وزارت ارتباطات  گفت: یکی از دغدغه های وزارت ارتباطات ارتقای کیفیت سرویسهای مختلف خدمات ارایه شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است
وی با اشاره به قانون دسترسی آزاد اطلاعات و جدی گرفتن این قانون در دولت و سیاست و اولویت دولت تدبیر و امید در آگاهی بخشی مردم از فعالیت و عملکرد همه زیرمجموعه دولت ادامه داد: مردم در کنار دسترسی آسان به انواع اطلاعات مختلف، در خصوص میزان کیفیت خدماتی که از دولت در زمینه ارتباطات و مخابرات می گیرند آکاه شوند و حتی مورد مقایسه قرار دهند

فرنقی زاد راهکار این موضوع را شفاف سازی بخشهای مختلف ارایه کننده خدمات ارتباطی دانست و افزود: به منظور شفاف سازی در زمینه های مختلف وزارت ارتباطات و سازمانهای تابعه این وزارت، که وظیفه تامین زیرساختها و حمایت و نظارت تولید محتوا را بر عهده دارد و چه بخشهای خصوصی و فعالین حوزه ICT، موظف هستند تا در زمینه میزان کیفیت خدماتی که ارایه می دهند مردم را در جریان قرار دهند

رییس مرکز روابط عمومی و ازطلاع رسانی وزارت ارتباطات اظهار کرد: برای تحقق این مهم باید سامانه ها و ابزارهای لازم برای سنجش و رصد مردمی در اختیار همگان قرار گیرد

وی افزود: البته این رویداد می تواند باعث رقابت بین بخشهای ارایه دهنده خدمات مانند بخش خصوصی، اپراتورها، شرکتهای PAP و سایر بخشهایی می شود که که در عرصه ارایه خدمات ارتباطاتی و مخابراتی فعال می باشند

فرنقی زاد در پایان تاکید کرد: قطعاٌ نتیجه همه این اقدامات از جمله رقابت شکل گرفته، موجب ارتقای کیفیت سرویسهای خدماتی قابل ارایه به کاربران و مردم می شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]