با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت برگزار می شود

همایش ملی فرصت ها و چالش های فضای مجازی

کد: 1395050872705627

http://goo.gl/K95aNo

، تهران , (اخبار رسمی): همایش ملی فرصت ها و چالش های فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت با هدف ارائه آخرین یافته های علمی، پژوهشی و مشارکت فعال در چرخه تولید دانش فنی و نهادهای تصمیم ساز برگزار می شود.

همایش ملی فرصت ها و چالش های فضای مجازی

به گزارش اخبار رسمی به نقلز از روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، بنیاد پیشگیری دنیای آینده وسازمان بهزیستی کشور به همراه سازمان ها و نهاد های مرتبط در گستره فضای مجازی با هدف ارائه آخرین یافته‌های علمی، پژوهشی و مطالعات مربوط با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت، همایشی برگزار می کنند.

دبیرخانه همایش از اندیشمندان دانشگاهی، حوزوی، آموزش و پرورش و افراد صاحب قلم جهت تولید محتوا و ارائه مقالات مطابق با اصول علمی و مرتبط با‌ اهداف و محورهای همایش دعوت به عمل می آورد.

محورهای همایش شامل فضای مجازی و مربیان در پیشگیری از آسیب ها، فضای مجازی و تبعات روانی و اجتماعی، فضای مجازی هویت یابی و فرهنگ پذیری، روابط بین نسلی و فضای مجازی، فضای مجازی و نهاد خانواده، زنان و فضای مجازی، مدل های مداخله در ارتقای امنیت و بهره وری در فضای مجازی، فنون و رویکردهای تحقیقی در فضای مجازی، سواد دیجیتال و فضای مجازی و سیاستگذاری در فضای مجازی است.
مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 مرداد1395و مهلت ارسال اصل مقالات  15 شهریور1395است.
علاقمندان می توانند برای ثبت چکیده مقالات خود به وب سایت همایش به ادرس www.conf.bonyadpishgiri.ir مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عنوان واحد مستقلی در دومین سطح سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هم طراز با سطح سازمانی معاونت های تخصصی این وزارتخانه)، علاوه بر مأموریت توسعه و تصدی کاربری ابزار های میتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات در حوزه ستاد وزارت فرهنگ و ارشادداسلامی، وظایف و مسئولیت های چون مطالعه و تدوین مستندات راهبردی در حوزه رسانه های دیجیتال و همچنین کاربری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور،. حمایت از انجام فعالیت های پژوهشی، در حوزه رسانه های دیجیتال و تعامل فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از توسعه کمی و کیفی رسانه های دیجیتال و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ و همچنین صادرات رسانه ها و آثار فرهنگی و هنری رقومی داخلی به خارج از کشور، انجام یا حمایت از انجام فعالیت های، تبلیغی، ترویجی، فرهنگ سازی و ارتقای دانش و مهارت های تخصصی در حوزه رسانه های دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ و هنر،. صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه رسانه های برخط، بسته های نرم افزاری رسانه ای، نشر رقومی، تکثیر و عرضه حامل های دیجیتال و برپایی مراکز عرضه داده و سامانه های عرضه برخط و خدمات مرتبط، بررسی نرم افزارهای رایانه ای و محتوای آنها از جهت فرهنگی و ثبت مالکیت حقوق مادی و معنوی و صدور مجوز انتشار بسته های نرم افزاری رایانه ای، صدور مجوز و نظارت بر واردات، صادرات و تولید سامانه ها، نرم افزارها، تجهیزات و سخت افزار های رایانه ای مورد استفاده درپدیدآوردن، تکثیر، نشر، عرضه و اجرای رسانه ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری 8. صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت تشکل های صنفی رسانه های دیجیتال و همچنین حمایت از آنها،. تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات و همکاری و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی در خصوص کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ، رسانه های دیجیتال و ثبت و نشر نرم افزار های رایانه ای 10. تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه ها و مراجع ذیربط و سازمان ها و مؤسسات بین المللی در اجرای وظایف محوله را برعهده دارد .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

جشنواره، نمایشگاه و همایش