اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395051274855459

مدارک هویتی مفقود شده را پیدا کنید

کد: 1395051274855459

https://goo.gl/uBmHwd

، تهران , (اخبار رسمی): از طریق سایت سازمان ثبت احوال و سامانه خدمات الکترونیکی، مدارک هویتی مفقود شده خود را جستجو کنید.

سامانه پیگیری مدارک هویتی مفقود شده

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل، از آنجائیکه به یابنده مدارک هویتی – کارت شناسایی ملی و شناسنامه–توصیه شده است که آن را به صندوق پست انداخته و یا به یکی از ادارات ثبت احوال تحویل دهد،هموطنانی که مدارک شناسایی آنها مفقود شده است می توانند پیش از تسلیم تقاضای صدور المثنی،در مدت زمان معقولی می توانند ابتدا مستمراً به دو سامانه sabteahval.ir وpostyafteh.post.ir مراجعه و در خصوص مدرک هویتی مفقود شده خود جستجو کنند.

با فراهم شدن امکان پیگیری کارت ملی و شناسنامه مفقود شده در پورتال الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور، روزانه دهها استعلام از طریق سامانه مربوطه برای جستجوی مدارک شناسایی در میان مدارک پیدا شده صورت می گیرد.

در صورتی که براساس گزارش سامانه های مذکور،مدرک مورد نظر پیدا شده باشد، باید حسب مورد به اداره پست یا به اداره ثبت احوال مربوطه که نشانی آن در سامانه الکترونیکی ثبت احوال اعلام می شود مراجعه کرده و آن را دریافت کنند. اما چنانچه جستجوی مدارک مفقودی در زمان معقولی بی نتیجه باشد، هموطنان بایستی برای دریافت شناسنامه المثنی یا ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

شهر و جامعه | حقوقی و قانون