اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395051376275648

بررسی فرصت های سرمایه گذاری شهرهوشمنددرمشهد

کد: 1395051376275648

http://goo.gl/eOjH6N

، تهران , (اخبار رسمی): فرصت های سرمایه گذاری در شهر مقدس مشهد با حضور شرکت های بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی فرصت های سرمایه گذاری شهرهوشمنددرمشهد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  براری معاون امور دولت، مجلس و استانها با اشاره به این نشست تخصصی اظهار داشت:در این نشست با دعوت از مدیران استانداری و شهرداری مشهد و همچنین شرکت های بخش خصوصی چگونگی سرمایه گذاری در شهر مقدس مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با بیان استقبال بخش خصوصی حاضر در این نشست نسبت به سرمایه گذاری در شهر مشهد، اظهار داشت: بخش خصوصی نسبت به راه اندازی مرکز داده ، راه اندازی مراکز شتابدهی، سرمایه گذاری در شبکه باند پهن شهری، شبکه هوشمند انرژی، کال سنتر بین المللی توریسم سلامت و توسعه خدمات روستایی اعلام آمادگی کردند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]