اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395053092375832

ریل‌گذاری در مسیر تمدن

کد: 1395053092375832

http://goo.gl/4IyGjW

، تهران , (اخبار رسمی): با توجه به اهداف توسعه صنعتی باوجود تمام تهدیدات، راه‌آهن و راه‌های ریلی است که باداشتن مزیت های فراوان می‌تواند ریل گذاری درمسیر تمدن صنعتی راسرعت بخشیده و راه رسیدن به این گذر تاریخی را هموار کند.

ریل‌گذاری در مسیر تمدن

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی شرکت ملی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ،اینک با توجه به وضعیت اهداف توسعه صنعتی و موضوعی از موضوعات متنوع آن نظیر جابجایی مسافران و بارها، باوجود تمام تهدیدات انجام شده در محیط زیست، این راه‌آهن و راه‌های ریلی است که با داشتن مزیت های فراوان اقتصادی و اجتماعی، بویژه محیط زیستی، می‌تواند ریل گذاری در مسیر تمدن صنعتی را سرعت بخشیده و راه رسیدن به این گذر تاریخی را هموار کند.

در قرن 20 و 21 با افزایش رشد صنعت در دنیا و نیاز کشورها به حفظ رشد اقتصادی، استفاده از منابع انرژی اولیه افزایش یافته و با کاهش این منابع نگرانی ها در مورد آینده‌ توسعه جهانی افزایش یافته است بر این اساس تئوری اولدوای توسط ریچارد دانکن ارائه شد. این تئوری بیان می‌کند که امید به زندگی تمدن های صنعتی کمتر یا مساوی100 سال است.

تمدن صنعتی‌ اگرچه از بسیاری‌ جهات برای‌ انسان، پیشرفت، رفاه، آسایش و راحتی را به همراه آورده است اما برای محیط زیست، نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه به عاملی برای تخریب و برهم زدن نظم زمین تبدیل شده است.

ویژگی اصلی صنعتی‌شدن، تولید به روش ماشینی است که پایه رشد فزاینده توان تولید، بهره‌وری و نیز تخصصی شدن اقتصاد در همه ابعاد به‌شمار می‌رود.

صنعتی‌شدن با گرد آوردن بی‌شمار کارگران در زیر یک سقف، اشکال تازه‌ای از فرایند کار را به وجود می‌آورد. این کارگران عملیات تولیدی را با استفاده از ماشین‌هایی که با انرژی‌های مختلف کار می‌کند، انجام می‌دهند و در یک سیستم دقیق تقسیم کار قرار دارند که در آن فقط بخش کوچکی از کل کار مربوط به یک خط تولیدی را انجام می‌دهند.

پدیده‌ «ماشینی شدن» از سده‌ 18میلادی، بشر را به نیروی قدرتمندی‌ تبدیل کرد تا توان هر نوع تغییری بر روی کره خاکی زمین را به دست آورد و ساخته‌های دست خود از جمله ماشین آلات، ضایعات، پسماندها، گازهای‌آلوده و .... را به میزان وسیعی‌ در سطح زمین پراکنده کند.

از همین جا بود که حیات محیط زیست به خطر افتاد به عبارت دیگر صنعتی شدن برای هر که و هر چه سودآور بود، برای‌محیط زیست و آب و هوا تاکنون، جز زیان و تخریب چیزیبه همراه نداشته است.

اینک با توجه به وضعیت اهداف توسعه صنعتی و موضوعی از موضوعات متنوع آن نظیر جابجایی مسافران و بارها، علیرغم تمامی تهدیدات انجام شده در محیط زیست، این راه آهن و راه های ریلی است که با داشتن مزیت های فراوان اقتصادی و اجتماعی، بویژه محیط زیستی، میتواند ریل گذاری در مسیر تمدن صنعتی را سرعت بخشیده و راه رسیدن به این گذر تاریخی را هموار کند

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

کشور ایران، در حال حاضر دارای ۱۳۴۳۷ کیلومتر (انتهای سال ۱۳۹۵)شبکه ریلی استاندارد و ۹۶ کیلومتر (میرجاوه-زاهدان) خطوط ریلی عریض است. نگهداری و تعمیر و هم‌چنین بهره‌برداری از شبکه ریلی بر عهده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (به عنوان نماینده حاکمیت) در بخش حمل و نقل ریلی است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

مسکن و ساختمان