اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395060296820042

بازنگری سند سیاست‌های‌ خودرو درایدرو

کد: 1395060296820042

http://goo.gl/GGccXo

، تهران , (اخبار رسمی): سند اهداف و سیاست های توسعه صنعتی خودرو مجددا ویرایش می شود.

بازنگری سنداهداف‌ و سیاست‌های‌خودرودرایدرو

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی ایدرو،  معاونت توسعه سرمایه گذاری های صنعتی ایدرو در نظر دارد با استفاده از راهنمایی ها و تبادل نظر و بر مبنای بازخوردهای  دریافت شده و تغییرات عوامل محیطی موثر ویرایش مجدد  این سند را انجام دهد.
این اقدام در ادامه  سلسله جلسات نحوه بازنگری سند اهداف و سیاست های صنعت خودرو و در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حضور معاونین و مشاورین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو ،  مدیران و دبیران انجمن خودروسازان و قطعه سازان برگزار می شود .
حاضران در این جلسه اهم موارد مطروحه در بحث عارضه یابی سند موجود  از جمله ضعف وجود برنامه های اجرائی و عملیات قوی در سند، عدم حضور فعال خودروسازان مطرح دنیا به دلیل شبه دولتی بودن صنعت خودرو را مورد بحث قرار دادند.
 همچنین عدم تشکیل شراکت ها یا "جوینت ونچرهای"  واقعی به دلیل تغییرات متعدد در مدیریت و مقررات حاکم و عدم وجود تشویق و تنبیه کافی برای اجرای مفاد سند به ویژه در جایگزینی خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار  گرفت و مقرر شد سند اهداف و سیاست های صنعت خودرو با وضعیت جدید اقتصادی ایجاد شده و فرصت های بزرگ به دست آمده با توافق برجام تدوین شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یک سازمان توسعه‌ای بوده که به منظور گسترش و نوسازی صنایع کشور از راه بررسی های علمی و صنعتی و تهیه و تربیت کادر مدیریت و تاسیس شرکتهای صنعتی، معدنی و خدماتی و یا مشارکت در آنها و کمک و راهنمایی‌های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی در سال 1346 تشکیل شده است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

صنعت و تولید