اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395060599235648

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرستان شیروان صورت گرفت :

بهره برداری از عملیات اجرایی طرحهای عمرانی

کد: 1395060599235648

http://goo.gl/2Cfzwg

، تهران , (اخبار رسمی): وزیرارتباطات درمراسم آغاز بهره برداری ازطرحها و پروژه های عمرانی ازجمله عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان شیروان گفت: کشورمان نیازمندتوسعه است وفعالیت های توسعه ای باید به دست مردم صورت گیرد.

بهره برداری از عملیات اجرایی طرحهای عمرانی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،   واعظی با بیان اینکه نقش دولت هدایت، حمایت و سیاستگذاری است، افزود: باید همه امور به مردم سپرده شود و کسانیکه کارآفرین هستند و یا سرمایه و ابتکار دارند و پروژه های بزرگ را اجرا می کنند، مورد حمایت مسوولان و مردم باشند تا این کشور بزرگ ساخته می شود.

وی افزود: و اگر برای کسانیکه تمایل به انجام پروژه ها را دارند و با یک اشکال کوچک شروع به مشکل سازی کنیم، نه پروژه ای ساخته می شود و نه کار و اشتغالی ایجاد می شود.

قرار است فاضلاب شهری شهرستان شیروان از طریق بخش خصوصی در مدت 2.5 سال ساخته شود تا روزانه 12هزار مترمکعب از آب پسماند به چرخه مصرف باز گردد.

در این پروژه که به روش BOT قرارداد منعقد شده است وزارت نیرو برای مدت 25 سال خرید پسماند این پروژه را تضمین کرده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]