اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950610108475648

همکاری پژوهشگاه ارتباطات با انستیتو تحقیقات کره جنوبی بررسی می شود

همکاری ارتباطی ایران و کره جنوبی

کد: 13950610108475648

http://goo.gl/RQoBCx

، تهران , (اخبار رسمی): رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از انستیتو تحقیقات و فناوری کشور کره جنوبی ( ETRI) بازدید و با رئیس آن انستیتو در خصوص موضوعات و موارد همکاری، گفتگو کرد.

همکاری ارتباطی ایران و کره جنوبی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  خوانساری با دعوت رئیس ETRI و به منظور تعامل و همکاری بین پژوهشگاه و انستیتو ETRI، از این مرکز بازدید کرد.

در جلسه ریاست ETRI با رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن استقبال از همکاری و تعامل طرفین، در خصوص موضوعات و موارد همکاری، گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.
 خوانساری در این بازدید از آزمایشگاه‌های مختلف انستیوی مذکور دیدن کرد و جلسات فشرده ای نیز با مدیران فنی ETRI داشتند.
گفتنی است قائم مقام انستیتو تحقیقات و فناوری کشور کره جنوبی ( ETRI) و هیات همراه در مرداد ماه سال جاری به منظور  تبادل نظر و بررسی راهکارهای عملیاتی برای شروع همکاری دوجانبه با دکتر خوانساری در محل پژوهشگاه دیدار کرده بود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]