اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950705138596018

ترجمه چه قواعدی دارد

ترفند های ترجمه متون

کد: 13950705138596018

https://goo.gl/LBaoRy

، تهران , (اخبار رسمی): ترفندهای ترجمه متون تنها با شناسایی بخش هایی چون : شناسایی جاجایی های لغات، بهره گیری از لغات هم معنی و برگردان کردن جملات، لغات و رساندن مفهوم اصلی رفع ایرادات، بازآفرینی لغات و رفع ایرادت معنایی امکان پذیر خواهد بود

ترفند های ترجمه متون

به گزارش روابط عمومی ترجمه سریع، استفاده از قواعد ساختاری برای ترجمه متون بسیار مهم است که در بخش بعدی به توضیح آن ها می پردازیم.

ترفند های ترجمه متون و قواعد ساختاری در لغات

استفاده از لغات : چناچه ترجمه متون در زبان مقصد معادلی هم شکل برای لغات زبان مبدا پیدا نشود و یا چناچه وجود داشته باشد معنای طبیعی ندارد و اساس زبان مبدا را منتقل می کند در این صورت به جای لغت زبان مبدا باید لغت جایگزین یا برگردان تحت لفظی آن را بگذاریم.
ترجمه لغت به لغت : در صورتی که لغتی در زبان اصلی دارای ابهام باشد به عنوان مترجم شما نباید این ابهام را برطرف نمائید چون منظور نویسنده اصلی همین بوده است و شاید هدف او دو پهلو گفتن و حالت ابهام آمیز بوده است و شما نیز باید آن را به همین شکل برگردان کنید
جابه جایی لغات : این بخش جهت نقش کلمه در متن می باشد برای مثال کلمه ای را به شکل قید و یا قید را به شکل صفت ترجمه کردن، البته باید در نظر داشت نباید از متن نویسنده و منظور او فاصله گرفته شود.
باز آفرینی لغت : وقتی که در ترجمه متون نتوان ساختار اصلی زبان مبدا را نگه داشت باید از این روش استفاده نمود تا بتوان منظور نویسنده را بهتر بیان کرد.
انطباق معنایی : این روش زمانی برای ترجمه متون اجرا می گردد که با توجه به فرهنگ های متفاوت معانی متفاوتی از آن ناشی شده و در مورد یک موضوع نتوان مفهوم زبان مقصد را را بیان کرد به کار می رود و دراین بخش جز بیان مفهوم با فرهنگ غالب در زبان مقصد چاره ای وجود ندارد.
رفع ایرادات : وقتی که امکان ترجمه درستی از زبان مبدا به مقصد انجام نشود طی ترجمه معنای زبان مبدا از بین برود باید این کار را تکنیک را به کار برد. برای مثال به جای کلمه you در زبان فارسی از کلمه شما و یا هرکس استفاده کنیم.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ترجمه سریع

ترجمه متون و ترجمه مقاله و ترجمه دانشجویی و ترجمه نشریات و سازمان ها با ترجمه سریع با کیفیتی عالی توسط مترجمین با تجربه در سریعترین زمان ممکن. ترجمه فوق تخصصی با کیفیت فوق العاده ویراستاری دقیق توسط بهترین مترجمین تخصصی فارغ التحصیل در رشته تخصصی مربوطه همه و همه در فست ترنسلیت

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

نشریات و کتاب