اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950724158285608

جهانگرد در حاشیه بازدید از مرکز آمار ایران اعلام کرد

نمره قبولی شبکه ملی اطلاعات درطرح سرشماری اینترنتی

کد: 13950724158285608

https://goo.gl/Wo0YUW

، تهران , (اخبار رسمی): رییس سازمان فناوری اطلاعات نمره شبکه ملی اطلاعات را در برگزاری طرح اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن را بسیار خوب دانست و اظهار کرد: جزییات اطلاعات مردم ثبت شده از اقصی نقاط کشور نشان دهنده گستردگی و در دسترس قرارگرفتن آن دارد.

نمره قبولی شبکه ملی اطلاعات درطرح سرشماری اینترنتی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، نصراله حهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن که امسال به صورت اینترنتی انجام می شود نخستین اقدام ملی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است، گفت: مهمترین انتظاری که از شبکه ملی می رود گستردگی و پوشا بودن آن در سراسر کشور است. ضمن اینکه در دسترس قرار گرفتن این ارتباط در اقصی نقاط کشور، پایداری، توانمندی در ارایه سرویس های مردم نهاد از دیگر انتظارات شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

 وی با اشاره به خدمات شبکه ملی اطلاعات برای برگزاری اینترنتی سرشماری در سال جاری افزود: در فرایند سرشماری جزییات اطلاعات ثبت شده مردم نشان از گستردگی و دسترسی کامل آن دارد چراکه در گزارش ها مشخص است که اطلاعات مردم از همه شهرها و روستاهای کوچک در سیستم ثبت شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ثبت اطلاعات از اقصی نقاط کشور را معرف پوشش، وسعت دسترسی، پایداری و کیفیت مناسب شبکه ملی اطلاعات دانست و اظهار کرد: علاوه بر آن در شبکه ملی اطلاعات امکان برقراری پوشش های امنتیتی برای سرویس های ویژه به صورت یکپارجه فراهم است بطوریکه در سرشماری اخیر دسترسی سامانه به خارج از کشور بسته شد. 
جهانگرد از دیگر خصوصیات شبکه ملی اطلاعات که در سرشماری اخیر نیز بکارگیری شد به رصد رفتارهای هک بین المللی و کنترل آن اشاره کرد و تصریح کرد: برهمین اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اجرای شبکه ملی اطلاعات اهتمام ویژه ای داشت.
در پایان رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره نمره ای که شبکه ملی اطلاعات در نخستین اقدام ملی انجام شده در بستر آن، گفت: به نظرم شبکه ملی اطلاعات در اجرای این طرح نمره بسیار خوبی بگیرد و شاید اگر بخواهیم عددی ذکر کرد نمره آن را 18.5 یا 19 باشد.
بنابه این گزارش، سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال از سوم مهرماه به صورت اینترنتی برگزار شده است که باتوجه به روند تصاعدی استقبال از دیروز، اجرای آن تا روز سه شنبه 27 مهرماه تمدید شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان فناوری اطلاعات ایران

سازمان فناوری اطلاعات ایران نهادی است دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ایجاد و بکارگیری سازوکارهای لازم، حوزه ی فناوری اطلاعات کشور از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی را از طریق اعمال سیاست ها، مقررات، استاندارد ها و ... بر پایه مصاح، منافع و امنیت ملی و عمومی، سازماندهی، هدایت و راهبری و کنترل می کند و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منافع و مصالح ملی و سیاست های ابلاغی در حوزه فناوری اطلاعات را از طریق نهادها و مجامع بین المللی ذیربط پیگیری می کند. ماموریت این سازمان شامل هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدارفناوری اطلاعات کشور در راستای تامین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدارکشور می شود .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]