اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950803167985648

رییس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

فضای سایبر، فضای تعاملاتی غیر محدود است

کد: 13950803167985648

https://goo.gl/qT4Huz

، تهران , (اخبار رسمی): بیک پور دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات در آیین گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با اشاره به مزایای قدرت سایبری در جهان امروز گفت: قدرت سایبری اهرم کلیدی در توسعه و اجرای سیاست های ملی است و رسیدن به این قدرت مولفه اساسی در سیاست کشورها است.

فضای سایبر، فضای تعاملاتی غیر محدود است

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،بیک پور دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات در آیین گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با اشاره به مزایای قدرت سایبری در جهان امروز گفت: قدرت سایبری اهرم کلیدی در توسعه و اجرای سیاست های ملی است و رسیدن به این قدرت مولفه اساسی در سیاست کشورها است.

 وی افزود: رسیدن به قدرت سایبری تضمین بازدارندگی در فضای توام با قدرت است که در مسیر کار ما در وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
رییس مرکز حراست وزارت ارتباطات با تاکید بر مزایای پدافند غیرعامل گفت: این طرح با هدف کاهش آسیب و افزایش پایداری ملی در کشور اجرا می شود.
بیک پور در پایان پدافند غیرعامل را یک ارزش مشترک دانست و اظهار کرد: برای رسیدن به اتحاد راهبردی و ایجاد توسعه و قدرت سایبری باید به این ارزش مشترک توجه داشته باشیم.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]