اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950825184275608

با امضای یک تفاهم نامه آغاز شد

همکاری فناورانه میان ایدرو وسازمان فناوری اطلاعات

کد: 13950825184275608

https://goo.gl/AyJIsO

، تهران , (اخبار رسمی): بر اساس این تفاهم نامه ،‌همکاری دوجانبه بمنظور استفاده بهینه از توانمندی های حقوقی ،‌فنی ،‌تخصصی و اجرایی طرفین در مسیر استقرار دولت هوشمند و همراه و انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی و همچنین توسعه کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) توسعه می یابد.

همکاری فناورانه میان ایدرو وسازمان فناوری اطلاعات

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری طالاعات، تفاهم نامه همکاری های فناورانه میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان فناوری اطلاعات توسط نصراله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و منصور معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به امضاء‌ رسید .

 بر اساس این تفاهم نامه ،‌همکاری دوجانبه  بمنظور استفاده بهینه از توانمندی های حقوقی ،‌فنی ،‌تخصصی و اجرایی طرفین در مسیر استقرار دولت هوشمند و همراه و انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی و همچنین توسعه کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) درتعامل  با صنعت کشور و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در صنایع کشور توسعه می یابد.

همچنین در این تفاهمنامه ،‌ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)در اجرای برنامه استقرار دولت هوشمند و همراه و انتقال تجربیات  درایجاد نهادهای توسعه ای د ربخش صنعت و جلب مشارکت صنایع در توسعه کاربری فناوری اطلاعات ،همکاری می کند.

در ادامه این گزارش آمده  ، سازمان فناوری اطلاعات نیز با فراهم نمودن زمینه توانمند سازی خوشه های صنعتی دربکارگیری فناوری اطلاعات ،‌فعال کردن خوشه فناوری اطلاعات برای رشد بازارهای مرتبط و همکاری درایجاد و تعامل موثر و کارآمد بین اعضای زیست بوم کار آفرینی مبتنی بر فاوا و صنایع را ایجاد می کند.

بر اساس این تفاهمنامه معاونت دولت الکترونیک از سوی سازمان فناوری اطلاعات و مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) از سوی سازمان گسترشو نوسازی صنایع ،  بعنوان بازوهای اجرایی این تفاهم نامه معرفی شدند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان فناوری اطلاعات ایران

سازمان فناوری اطلاعات ایران نهادی است دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ایجاد و بکارگیری سازوکارهای لازم، حوزه ی فناوری اطلاعات کشور از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی را از طریق اعمال سیاست ها، مقررات، استاندارد ها و ... بر پایه مصاح، منافع و امنیت ملی و عمومی، سازماندهی، هدایت و راهبری و کنترل می کند و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منافع و مصالح ملی و سیاست های ابلاغی در حوزه فناوری اطلاعات را از طریق نهادها و مجامع بین المللی ذیربط پیگیری می کند. ماموریت این سازمان شامل هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدارفناوری اطلاعات کشور در راستای تامین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدارکشور می شود .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]